KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2017 ROKU


7.07.2017

PODSUMOWANIE ZAWODÓW "POZNAŃSKI CZERWIEC 1956"

Tekst i zdjęcia: Admin

"Poznański Czerwiec 1956" to ogólnopolskie zawody krótkofalarskie, zwane także Zawodami Poznańskimi, które już po raz szósty zorganizował Oddział Poznański Polskiego Związku Krótkofalowców jako imprezę towarzyszącą obchodom rocznicowym Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 w celu uczczenia za pośrednictwem fal eteru w kraju i poza jego granicami pamięci ofiar i uczestników wydarzeń sprzed laty. Tegoroczna edycja zawodów odbyła się 24 czerwca, a jej współorganizatorem była po raz pierwszy w dotychczasowej historii zawodów Wielkopolska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju im. Powstańców Wielkopolskich. Zawody objęte były patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania oraz stowarzyszeń kombatanckich, w tym również naszego stowarzyszenia. Więcej na temat tej imprezy można przeczytać w zakładce Konkursy.

W piątek, 7 lipca 2017 roku w siedzibie Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu odbyło się podsumowanie tegorocznej edycji, wpisanych do Kalendarza Zawodów Krajowych Polskiego Związku Krótkofalowców, Ogólnopolskich Zawodów Krótkofalarskich "Poznański Czerwiec 1956". Z ramienia gospodarza i współorganizatora zawodów jako pierwszy głos zabrał ppłk Tadeusz Goławski, witając wszystkich przybyłych, w szczególności przedstawicieli stowarzyszeń kombatanckich, które objęły swoim patronatem honorowym tę imprezę. Ogłoszenia wyników i ceremonię wręczenia nagród poznańskim laureatom zawodów dokonał ich Award Manager Paweł Frydrych SP3OKA. Puchar Prezesa Oddziału Poznańskiego PZK otrzymał po raz kolejny Piotr Marciniak SP3MKS, a wśród wyróżnionych z terenu Poznania należy jeszcze wymienić Stanisława Nowaka SP3JXB. Puchar Prezesa Związku Kombatantów i Uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. ppłk. Włodzimierza Marciniaka wraz z dyplomem odebrał mjr Jacek Behrendt SQ3OPM pełniący funkcję kierownika Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP3PGR im. gen. broni Kazimierza Raszewskiego, na co dzień wiceprezes naszego stowarzyszenia. Prezes Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk Jacenty Góral ufundował puchar dla zwycięzcy w grupie D (stacji nasłuchowych), którym okazał się Józef Burdyn SP4-208 z Suwałk. Puchar wraz z dyplomem został po uroczystości wysłany laureatowi pocztą, podobnie jak nagrody dla pozostałych nieobecnych na podsumowaniu laureatów zawodów. Na podsumowaniu nasz Związek oprócz ww. wymienionych osób reprezentował kpt. Edwin Smykowski przybyły wraz z małżonką oraz mjr Jerzy Grabus, który jako Przewodniczący Okręgu Wielkopolskiego reprezentował także Stowarzyszenie Polskie Federację Kombatantów Alianckich Europy. Na zakończenie gospodarz spotkania zaprosił wszystkich przybyłych na filiżankę kawy lub herbaty, a prowadzone rozmowy dotyczyły nie tylko tematów sensu stricto związanych z podsumowanymi zawodami...


Wstecz