KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2017 ROKU


23.06.2017

ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, ODDZIAŁ W POZNANIU

Tekst i zdjęcia: Admin

W piątek, 23 czerwca 2017 roku w siedzibie poznańskiego Oddziału Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyło się pierwsze w tym roku zebranie członków Oddziału. Przybyłych na zebranie kolegów serdecznie przywitał prezes Związku płk Jacenty Góral. W swoim przemówieniu przedstawił on w skrótowym zarysie tegoroczne dokonania stowarzyszenia oraz zadania na najbliższą przyszłość. W imieniu nowo wybranych władz Oddziału, którym kadencja skończy się w październiku 2018 roku głos zabrał prezes mjr Jacek Behrendt, a po nim przemówił przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału kpt. Edwin Smykowski. Zostały omówione zadania na najbliższy okres, ale również i te czekające nas już po wakacjach. Jak zawsze podczas naszych zebrań był i czas na rozmowy towarzyskie i wspomnieniowe prowadzone przy kawie i ciastku...


Wstecz