KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2017 ROKU


21.09.2017

UTRACONE DZIEDZICTWO, LOSY WIELKOPOLSKICH ZIEMIAN W XX WIEKU

Tekst i zdjęcia: Admin

W czwartkowe popołudnie, 21 września 2017 roku przedstawiciele Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w osobach prezesa płk. Jacentego Górala i wiceprezesa mjr. Jacka Behrendta byli uczestnikami spotkania z dr Agnieszką Łuczak, historykiem z poznańskiego oddziału IPN, która w skondensowany sposób opowiedziała o losach wielkopolskich ziemian w XX wieku. U progu II wojny światowej ziemiaństwo, jako grupa społeczna stanowiła tylko 0,6 % ludności II Rzeczypospolitej, a na terenie województwa poznańskiego aż 62,5 % majątków powyżej 50 ha była w rękach polskiego ziemiaństwa. Po wybuchu wojny Kraj Warty stał się terenem na którym dokonano najbardziej masowych akcji wysiedleń i przesiedleń. Od grudnia 1939 r. do 15 marca 1941 r. z Wielkopolski do Generalnego Gubernatorstwa wywieziono ok. 160 tys. osób. Niemieckie instytucje, nie licząc osób prywatnych, przeprowadziły akcje grabieży dóbr kultury pośród 1/3 istniejących majątków polskiego ziemiaństwa. W latach 1944-1948 na tzw. ziemiach dawnych (znajdujących się przed wybuchem wojny w granicach Polski) zabrano w ramach reformy rolnej 3 mln 485,6 tys. ha gruntów, z czego tylko 34,7 % rozpalcelowano. Reszta została przejęta na rzecz Skarbu Państwa. W toku dyskusji poruszona była, m.in. sprawa 600 ha majątku Rogalin, nad którym kontrolę utraciła zarządzająca nim do tej pory Fundacja im. Raczyńskich. Organizatorem spotkania był Poznański Klub Gazety Polskiej im. gen. broni Andrzeja Błasika.


Wstecz