KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2018 ROKU


1.09.2018

79. ROCZNICA NAPAŚCI NIEMIEC NA POLSKĘ, OBCHODY DNIA WETERANA

Tekst: Admin

Zdjęcia: Admin, Jacenty Góral, Beate Krüger, Jan Sulanowski, Wielkopolski UW

Świtem 1 września 1939 roku wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej dając początek II wojnie światowej. Atak rozpoczęła o godzinie 4:40 nalotem na pogrążony we śnie Wieluń eskadra 4 Floty Powietrznej feldmarszałka Wolframa von Richthofena, a pięć minut później nastąpił ostrzał Westerplatte przez pancernik Schleswig-Holstein. W tym roku mija 79. rocznica tamtych wydarzeń.

Na zaproszenie Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, gospodarza poznańskich obchodów 79. rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę, obchodzonych od 1997 roku również jako Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej wzięła udział delegacja naszego stowarzyszenia, na czele z prezesem płk. Jacentym Góralem, uczestnicząc najpierw w Mszy św. pod przewodnictwem ks. bp. Zdzisława Fortuniaka odprawionej w intencji Ojczyzny w Sanktuarium Świętego Józefa na Wzgórzu św. Wojciecha. Uroczystości kontynuowano pod znajdującym się nieopodal Pomnikiem Armii Poznań, gdzie po wystąpieniu Wojewody Wielkopolskiego, modlitwie Biskupa Seniora i Apelu Pamięci zakończonym salwą honorową obecne na uroczystości delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów.

1 września 2018 roku, z okazji przypadającej 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Brytyjskim Cmentarzu Wojennym 1939-1945 w Berlinie, za sprawą Ambasady RP w tym mieście odbyła się uroczystość złożenia wieńców i kwiatów, w której wzięli udział przedstawiciele władz politycznych i samorządowych Berlina, Korpusu Dyplomatycznego, Korpusu Konsularnego, Federalnego Ministerstwa Obrony oraz Dowództwa Garnizonu Berlin i Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego, a także środowisk polonijnych i kombatanckich. Na terenie nekropolii obecna była również zaproszona przez JE Ambasadora RP w RFN prof. dr. hab. Andrzeja Przyłębskiego delegacja Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pod przewodnictwem wiceprezesa stowarzyszenia mjr. Jacka Behrendta. Ów cmentarz powstał w 1945 roku jako miejsce spoczynku żołnierzy, ofiar przede wszystkim czasu II wojny światowej we wschodnich Niemczech i ekshumowanych z terenów od Królewca przez Zieloną Górę, Rostock aż po Drezno, w zdecydowanej większości lotników i jeńców zmarłych w niewoli. Po wojnie prowadzono tam pochówki żołnierzy służących w brytyjskiej strefie okupacyjnej Berlina Zachodniego. Łącznie na cmentarzu pochowano 3601 żołnierzy z lat 1939-1945 (z czego 397 niezidentyfikowanych) oraz 265 członków oddziałów British Occupation Forces. Znajduje się tutaj także pięć mogił polskich lotników: ppor. bomb. (P/O) Franciszka Matuszewskiego, kpr. rtg. (Sgt) Mikołaja Piotrowskiego, kpr. rtg. (Sgt) Józefa Skoniecznego, kpr. strz. (Sgt) Antoniego Smoczkiewicza z 300 Dywizjonu Bombowego ''Ziemi Mazowieckiej'' PSP w Wielkiej Brytanii oraz kpr. rtg. (Sgt) Czesława Rajpolda z 18 Operational Training Unit. Niestety nie mogliśmy uczestniczyć w spotkaniu na terenie ambasady, na które byliśmy jako delegacja zaproszeni, a swój pobyt w Berlinie za sprawą naszej przewodniczki Beate Krüger zakończyliśmy w Yachthafen Schmöckwitz Berlin.


Wstecz