KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2018 ROKU


8.02.2018

KOLEJNY CZŁONEK KLUBU 90-LATKÓW W NASZYM STOWARZYSZENIU

Tekst i zdjęcia: Admin

12 stycznia 2018 roku nasz Kolega, członek założyciel Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ppłk inż. Antoni Załuski skończył 90. rok życia, powiększając tym samym szeregi istniejącego w naszym stowarzyszeniu szacownego gremium zwanego Klubem 90-latków. Władze stowarzyszenia, jak również Oddziału w Poznaniu złożyły w tym dniu Drogiemu Jubilatowi najserdeczniejsze życzenia, a okolicznościowy grawerton został przekazany mu osobiście podczas spotkania w dniu 8 lutego 2018 roku, na które do mieszkania Państwa Załuskich przybyli: prezes płk Jacenty Góral, wiceprezes mjr Jacek Behrendt i kpt. Edwin Smykowski. W trakcie ponad czterogodzinnego spotkania jego uczestnicy nie zapomnieli wznieść tradycyjną lampką szampana toastu za zdrowie Drogiego Jubilata, a przy suto zastawionym stole przez Szanowną Małżonkę Jubilata, Panią Różę, wspomnieniom - sięgającym 1946 roku, kiedy to Kolega Antoni rozpoczął swoją 43-letnią służbę jako żołnierz saper, szczególnie trudną jako bezpartyjnemu przez cały jej okres - nie było końca...


Wstecz