KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2018 ROKU


10.01.2018

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA MEDALI PRZEMYSŁA II AKO ZA ROK 2017

Tekst: Admin

Zdjęcia: Admin, Andrzej Karczmarczyk

Medal Przemysła II Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego przyznawany od 2011 roku jest, obok członkostwa honorowego AKO, najwyższą formą wyróżnienia dla publicznej działalności i postawy osoby honorowanej. Medal przyznaje się za szczególne, długotrwałe zasługi dla narodu i państwa polskiego, które są zbieżne z założeniami ideowymi i programowymi AKO, szczególnie za obronę godności narodowej, podtrzymywanie i utrwalanie tradycji narodowej oraz działalność na rzecz rozwoju Polski i jej pozycji w Europie i świecie.

Kapituła Medalu Przemysła II pod przewodnictwem prof. Leona Drobnika na swoim posiedzeniu 28 grudnia 2017 roku przyznała to honorowe wyróżnienie Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Pezydenta Lecha Kaczyńskiego za rok 2017 Instytutowi Pamięci Narodowej za odwagę i wytrwałość w odkrywaniu prawdy o wydarzeniach z najnowszej historii Polski oraz prof. Krzysztofowi Szwagrzykowi za osobiste zaangażowanie w prace badawcze upamiętniające ofiary zbrodni stalinowskich, które przyczyniły się do pobudzenia patriotyzmu młodego pokolenia. Uroczystość wręczenia przyznanych medali miała miejsce 10 stycznia 2018 roku w reprezentacyjnej Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu, a otworzył ją przewodniczący AKO prof. Stanisław Mikołajczak, witając wszystkich zebranych, ze szczególną atencją, obok samych laureatów, członków rodzin Żołnierzy Wyklętych. Na sali nie mogło także zabraknąć przedstawicieli Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, na czele z prezesem płk. Jacentym Góralem oraz wiceprezesem mjr. Jackiem Behrendtem, reprezentującym także obok pozostałych członków Zarządu jako wiceprezes Wielkopolskie Stowarzyszenie Upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych. W imieniu Instytutu Pamięci Narodowej nagrodę odebrał prezes dr Jarosław Szarek. Gala wręczenia medali uświetniona została koncertem, w którym wystąpili soliści Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu Magdalena Nowacka i Michał Marzec.


Wstecz