KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2018 ROKU


13.12.2018

PROJEKT "BOHATEROWIE ŻYLI I ŻYJĄ WŚRÓD NAS, WIELKOPOLAN"

Tekst i zdjęcia: Admin

13 grudnia 2018 roku na terenie Domu Kultury "Jędruś" w Poznaniu miało miejsce podsumowanie projektu "Bohaterowie żyli i żyją wśród nas, Wielkopolan" zrealizowanego przez nasze stowarzyszenie we współpracy z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych z uczniami poznańskiej Szkoły Podstawowej nr 18 im. Zofii Nałkowskiej jako zadanie publiczne na podstawie wyników Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego i współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Pomysłodawcą i koordynatorem całości projektu był wiceprezes mjr Jacek Behrendt i zawierał on w swoim scenariuszu wiele rozmaitych, niżej wymienionych i zilustrowanych przedsięwzięć doskonale wpisujących się w obchody 100. rocznic odzyskania przez Polskę niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

  • wystawa "Bohaterowie Niepodległej", prezentowana na terenie szkoły i Domu Kultury "Jędruś", na którą złożyły się biogramy 24 Bohaterów niepodległości i wolnej Polski przedstawione na planszach formatu 70 x 100 cm dotyczące: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego, Józefa Dowbor-Muśnickiego, Józefa Hallera, Stanisława Taczaka, Mieczysława Palucha, Władysława Andersa, Jędrzeja Moraczewskiego, Wojciecha Trąmpczyńskiego, Tadeusza Kutrzeby, Franciszka Włada, Stanisława Mikołajczyka, Lecha Nejmana, Stanisława Kasznicy, Władysława Borowca, Pawła Kaczmarka, Łukasza Cieplińskiego, Mariana Orlika, Bonifacego Adamskiego, Jana Żurka, Stefana Górskiego i jedynego pośród nadal żyjących Jana Podhorskiego,

  • w ramach przedmiotu Historia przeprowadzono z uczniami klas siódmych i ósmych sześć lekcji patriotyzmu dotyczących wybranych Bohaterów, w tym z udziałem członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej oraz prezesów obu stowarzyszeń realizujących zadanie,

  • wycieczka do Warszawy, podczas której uczniowie klas VII i VIII odwiedzili: Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ulicy Rakowieckiej, w tym spotkali się z reżyserem Arkadiuszem Gołębiewskim, autorem filmu Kwatera "Ł" prezentowanego uczestnikom wycieczki w autokarze podczas przejazdu do Warszawy, Grób Nieznanego Żołnierza, Panteon Narodowy na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, gdzie spotkali Witolda Mieszkowskiego, syna adm. Stanisława Mieszkowskiego oraz Muzeum Powstania Warszawskiego,

  • krótkofalarska akcja dyplomowa "Bohaterowie Niepodległej", której bezpośrednimi wykonawcami byli uczniowie szkoły, członkowie Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP3PGR. Młodzi operatorzy klubowej stacji radiowej, spośród których siedmioro wyróżniono nagrodami rzeczowymi, pracując w eterze pod okolicznościowymi znakami SN100I i HF100PW przyznanymi klubowi przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego nawiązali w sumie 1893 dwustronnych łączności z 1066 korespondentami z 33 krajów świata, a laureatami tej akcji zostało 128 radioamatorów z 23 krajów - wzory okolicznościowej karty QSL oraz dyplomu laureata prezentowana są poniżej, a o samej akcji jest mowa także w zakładce Konkursy pod datą 31.12.2018,

  • konkursy historyczne, na prezentację multimedialną (klasy VI-VIII) oraz plastyczny (klasy III-V) poświęcone wybranej postaci historycznej związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Decyzją komisji konkursowych obradujących pod przewodnictwem dyrektor szkoły Aldony Feder nagrody w obu konkursach przyznano w sumie 12 uczniom.

Tuż przed rozpoczęciem uroczystego podsumowania projektu gen. bryg. Jan Podhorski dokonał otwarcia wystawy "Bohaterowie Niepodległej". Koordynator zrealizowanego zadania mjr Jacek Behrendt podsumował w oparciu o przygotowaną prezentację multimedialną wszystkie działania wchodzące w skład projektu. Przedstawiciel Kuratorium Oświaty i Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu w asyście gospodarza uroczystości, dyrektor szkoły Aldony Feder wręczyli nagrody przyznane uczniom. Scenografię i część artystyczną przygotowali nauczyciele i uczniowie szkoły, występujący także w historycznym umundurowaniu przed stu laty. Uroczystość zakończył poczęstunek zorganizowany przez gospodarza uroczystości na terenie szkoły dla przybyłych gości. Oprócz koordynatora w projekcie aktywnie uczestniczyli członkowie naszego stowarzyszenia: gen. bryg. Jan Podhorski, płk Jacenty Góral, mjr Jerzy Grabus i kpt. Edwin Smykowski.

Wstecz