KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2018 ROKU


17.09.2018

PRELEKCJA NT.: "OBRONA KRESÓW WE WRZEŚNIU 1939 ROKU"

Tekst: Admin

Zdjęcia: Admin, Jacek Kołodziej

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział w Poznaniu to stowarzyszenie promujące kulturę i historię Kresów, organizator akcji charytatywnych na rzecz naszych rodaków zamieszkających Kresy oraz obchodzonych w Poznaniu Dni Lwowa i Kresów.

W poniedziałek 17 września 2018 roku, na prośbę wiceprezesa poznańskich Lwowiaków Janusza Furmaniuka, tuż po zakończeniu oficjalnych obchodów 79. rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Polskę, w Sali Kominkowej poznańskiego Zamku Cesarskiego płk Jacenty Góral wystąpił z prelekcją na temat "Obrona Kresów we wrześniu 1939 roku" ilustrowaną przygotowaną przez mjr. Jacka Behrendta prezentacją. Wojna obronna 1939 roku niestety, pomimo zawartych z Francją i Anglią dwustronnych umów, charakteryzowała się samotną walką z dwoma agresorami, a bohaterów walk na Kresach we wrześniu 1939 roku upamiętniono tablicami na Grobie Nieznanego Żołnierza dopiero po 1991 roku. Prezes poznańskich Lwowiaków Stanisław Łukasiewicz w podzięce za dokonaną w ramach XXI Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu prelekcję przekazał na ręce płk. Górala piękne albumy o Kresach...


Wstecz