KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2018 ROKU


20.10.2018

NA ŚWIĘTO ZWIĄZKU KOLEJNY CZŁONEK HONOROWY STOWARZYSZENIA

Tekst i zdjęcia: Admin

Zarząd Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na swoim posiedzeniu 2 października 2018 roku podjął uchwałę o nadaniu Pani Kapitan Halinie Namysł godności Członka Honorowego stowarzyszenia. Niestety, Pani Kapitan nie mogła w dniu 20 października osobiście przybyć do naszej siedziby na spotkanie poświęcone tegorocznym obchodom Święta Związku, przypadającego przypomnijmy zgodnie z naszym Statutem w dniu 7 października i wręczenie stosownego dyplomu nastąpi w terminie późniejszym. Dokładnie 20 października swoje 90. urodziny obchodził ppłk Stefan Sobczyk, ale ze względu na i jego nieobecność okolicznościowy grawerton zostanie zapewne mu wręczony na kolejnym comiesięcznym spotkaniu członków Oddziału. Był to także czas wspomnień dotyczących kolejnego roku naszej działalności, której główne punkty omówił i zilustrował wiceprezes stowarzyszenia i jednocześnie prezes Oddziału w Poznaniu mjr Jacek Behrendt. Natomiast prezes płk Jacenty Góral omówił plany na kolejny rok, wzmiankując także o powierzeniu naszemu stowarzyszeniu przez ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, w ramach tegorocznych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, realizacji zadania publicznego pn.: "Bohaterowie żyli i żyją wśród nas, Wielkopolan" i jako stowarzyszenie spodziewamy się, że niebawem stosowna umowa na realizację tego zadania zostanie podpisana. Warto dodać, że w tegorocznym Święcie Związku aktywnie uczestniczył, co ilustrują poniższe fotografie, Pan gen. bryg. Jan Podhorski - członek honorowy naszego stowarzyszenia.


Wstecz