KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2018 ROKU


8.07.2018

POZNAŃSKIE OBCHODY 74. ROCZNICY OPERACJI "OSTRA BRAMA"

Tekst: Admin

Zdjęcia: Admin, Andrzej Karczmarczyk

Operacja "Ostra Brama" to operacja wojskowa rozpoczęta 7 lipca 1944 przez oddziały Armii Krajowej, w ramach akcji "Burza", w celu samodzielnego oswobodzenia Wilna siłami wileńskiego i nowogrodzkiego okręgu AK z rąk okupanta niemieckiego. Ze względu na to, iż operacja "Ostra Brama" była niezgodna z międzyalianckimi ustaleniami Wielkiej Trójki co do przynależności państwowej Wilna i ustaleniu nowej granicy polsko-radzieckiej na Linii Curzona, minister informacji Wielkiej Brytanii Brendan Bracken nałożył cenzurę prewencyjną na wszelkie informacje w brytyjskich mediach o jej przeprowadzeniu, wskutek czego nie została ona zauważona na Zachodzie. Walki żołnierzy Armii Krajowej w operacji ''Ostra Brama'' zostały upamiętnione dopiero po 1990 roku, m.in. na jednej z tablic na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie poprzez umieszczenie napisu: "WILNO 7-13 VII 1944".

W niedzielę 8 lipca 2018 r. członkowie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Poznaniu oraz kombatanci Światowego Związku Żołnierzy AK - Środowisko "Ostra Brama" w Poznaniu zorganizowali uroczystości upamiętniające uczestników mającej miejsce przed 74 laty akcji "Burza" i operacji "Ostra Brama". Obchody rocznicowe rozpoczęła Msza św. odprawiona w koncelebrze pod przewodnictwem ks. kan. Mateusza Misiaka w kościele pw. św. Wojciecha, po której przybyli na uroczystość, a wśród nich przedstawiciele władz Związku w osobach prezesa płk. Jacentego Górala i wiceprezesa mjr. Jacka Behrendta, spotkali się pod tablicą poświęconą Bohaterom Armii Krajowej Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego, aby wysłuchać okolicznościowych przemówień, złożyć kwiaty, zapalić znicze oraz zaśpiewać pieśni partyzanckie. Następnie organizatorzy zaprosili do salki parafialnej, gdzie swoimi wspomnieniami podzielił się obecny na uroczystości urodzony w Rakowie na Wileńszczyźnie żołnierz Nowogródzkiego Okręgu Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego - mjr Jan Pietraszkiewicz, rocznik 1920.


Wstecz