KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2018 ROKU


19.03.2018

KONKURS "MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI" ROZSTRZYGNIĘTY

Tekst: Admin

Zdjęcia: Admin, Sławomir Brambor

VI edycja Wielkopolskiego Konkursu Historycznego "Marszałek Józef Piłsudski" mającego na celu, podobnie jak poprzednich pięć edycji tej imprezy promocję wśród młodego pokolenia sylwetki i dokonań pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, doskonale wpisuje się w tegoroczne obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, której tradycyjnie już finał został zaplanowany na dzień 19 marca - w imieniny patrona naszego stowarzyszenia. Konkurs objęty patronatem honorowym Wojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych całej Wielkopolski. Pomysłodawcą i głównym organizatorem wszytkich edycji konkursu są z inicjatywy Oddziału w Poznaniu członkowie naszego stowarzyszenia, natomiast współorganizatorem tegorocznej edycji po raz kolejny było Towarzystwo Miłosników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Poznaniu oraz po raz pierwszy Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu.

Poniedziałek 19 marca, w dniu imienin Józefa, kiedy to przed laty w 1915 roku legioniści Józefa Piłsudskiego zapoczątkowali tradycję świętowania imienin Komendanta dla finalistów tegorocznej szóstej już edycji Wielkopolskiego Konkursu Historycznego "Marszałek Józef Piłsudski" był dniem ostatecznych rozstrzygnięć. Do siedziby Szkoły Podstawowej Nr 18 w Poznaniu przybyło 12 najlepszych po etapie wojewódzkim dwuosobowych drużyn reprezentujących 8 szkół z całej Wielkopolski, a organizację i przebieg finału konkursu obserwował przedstawiciel kuratorium, w osobie zastępcy dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego, Aleksandra Kuź. Po przywitaniu, w imieniu szkoły gospodarza, przybyłych gości przez wicedyrektor Mariolę Kołodziejczyk oraz Przewodniczącego Komisji Konkursowej płk. Jacentego Górala uczniowie udali się do sali lekcyjnej, aby rozwiązać test dotyczący Marszałka Józefa Piłsudskiego, będący przepustką dla trzech drużyn w każdej z grup wiekowych do części ustnej finału. W tym czasie opiekunowie zostali poproszeni na skromny poczęstunek i filiżankę kawy bądź herbaty. Po piętnastu minutach przewidzianych na rozwiązanie testu i oddaniu otrzymanych przy rejestracji kart odpowiedzi przez wszystkich finalistów, Komisja Konkursowa przystąpiła do ich sprawdzenia, a uczniowie zostali zaproszeni na przygotowany przez szkołę gospodarza słodki poczęstunek. Po krótkiej przerwie i sprawdzeniu prac do części ustnej finału pośród szkół podstawowych i gimnazjów zakwalifikowały się drużyny nr 2, 9 i 15, reprezentujące odpowiednio Szkołę Podstawową Nr 2 im. Ewarysta Estkowskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Szkołę Podstawową im. gen. J. H. Dabrowskiego w Słupii Wielkiej oraz Oddziały Gimnazjalne VII Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Poznaniu, a w grupie szkół ponadgimnazjalnych drużyny nr 1, 14 i 15 reprezentujące Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu i Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Kole. Przed rozpoczęciem części ustnej uczniowie szkoły gospodarza zaprezentowali przygotowany pod kierunkiem zasiadającej, obok mjr. Jerzego Grabusa i mjr. Jacka Behrendta w Komisji Konkursowej Anny Niewiadomskiej krótki przegląd pieśni patriotycznych i legionowych. Po występie uczniów nagrodzonych gromkimi brawami do części ustnej przystąpili uczniowie młodszej grupy wiekowej, w której z pięcioma pytaniami najlepiej poradzili sobie gimnazjaliści z Poznania w osobach Marcela Szydłowskiego i Krzysztofa Wróblewskiego, a kolejne miejsca zajęli uczniowie z Ostrowa Wielkopolskiego i Słupii Wielkiej. Natomiast z pytaniami w grupie szkół ponadgimnazjalnych najlepiej poradziła sobie drużyna nr 15, reprezentująca kolskie liceum w składzie: Ewa Cerk i Konrad Moks, a kolejne miejsce zajęli także uczniowie z kolskiego liceum oraz ze Zbąszynia. Po ceremonii wręczenia nagród ufundowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu laureatom konkursu oraz wszystkim pozostałym jego finalistom, której przewodniczyła Aleksandra Kuź reprezentująca Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Elżbietę Leszczyńską, Przewodniczący Komisji Konkursowej i jednocześnie prezes Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk dypl. Jacenty Góral przekazał na ręce wszystkich opiekunów oraz przedstawicieli szkoły gospodarza i kuratorium wielkoformatowe kalendarze na rok 2018 wydane przez Instytut Pamięci Narodowej, a przekazane organizatorom konkursu przez dyrektora Oddziału IPN w Poznaniu. Na zakończenie głos zabrała przedstawicielka kuratorium, gratulując szkole i pozostałym stowarzyszeniom organizatorom sprawnego przebiegu, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i stojącego na bardzo wysokim poziomie merytorycznym konkursu, a wszystkim finalistom, w szczególności laureatom posiadania ogromnej wiedzy dotyczącej życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego, nie zapominając o przekazaniu gratulacji na ręce nauczycieli opiekunów uczniów. Szczegółowe wyniki oraz więcej zdjęć ilustrujących przebieg finału konkursu dostępne są w zakładce Konkursy, pod datą 19 marca 2018 roku.


Wstecz