KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2018 ROKU


15.08.2018

98. ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ, ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

Tekst i zdjęcia: Admin

Święto Wojska Polskiego zostało ustanowione ustawą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku na pamiątkę zwycięstwa Polski w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, stoczonej podczas wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Bitwa Warszawska została uznana za przełomową bitwę w historii świata. Zadecydowała nie tylko o zachowaniu niepodległości przez Polskę, ale też zatrzymała marsz rewolucji bolszewickiej na zachód Europy.

Centralne obchody Święta Wojska Polskiego w Garnizonie Poznań rozpoczęły się o godzinie 10:00 w środę 15 sierpnia 2018 r. Zainaugurował je uroczysty apel na Placu Adama Mickiewicza poprzedzony złożeniem meldunku Dowódcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk. dypl. pil. Ireneuszowi Nowakowi przez dowódcę uroczystości kpt. Grzegorza Kurowskiego. Okolicznościowe przemówienia kolejno wygłosili Dowódca Garnizonu Poznań płk dypl. pil. Ireneusz Nowak oraz Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg. Wręczono patenty oficerskie podchorążym rezerwy mianowanym przez Prezydenta RP na pierwszy stopień oficerski. Oficer 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego odczytał Apel Pamięci, a Pododdział Honorowy wystawiony przez poznańskie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego oddał salwę honorową. Odczytano także list ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka kierowany do żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej, a kapelan Garnizonu Poznań ks. płk Mariusz Stolarczyk odprawił krótką modlitwę. Oczekując na przegrupowanie w ugrupowanie marszowe do defilady pododdziałów Garnizonu Poznań swój kunszt musztry paradnej zaprezentowali wojskowi muzycy pod batutą kapelmistrza mjr. Pawła Joksa. Po zakończeniu defilady delegacje złożyły kwiaty pod tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego. Drugą część obchodów stanowiła odprawiona w Kościele Garnizonowym przez ks. płk. Mariusza Stolarczyka Msza św. w intencji żołnierzy i pracowników cywilnych wojska oraz ich rodzin. Do delegacji naszego stowarzyszenia pod przewodnictwem prezesa płk. Jacentego Górala i wiceprezesa mjr. Jacka Behrendta w kościele dołączyło jeszcze kilku oficerów na czele z gen. bryg. Janem Podhorskim, Członkiem Honorowym Związku.


Wstecz