KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2018 ROKU


4.01.2018

SPOTKANIE OPŁATKOWE U POZNAŃSKICH WILNIUKÓW

Tekst i zdjęcia: Admin

Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Poznaniu to stowarzyszenie promujące kulturę i historię Kresów, organizator poznańskiego Kaziuka oraz akcji charytatywnych na rzecz naszych rodaków zamieszkujących przede wszystkim Wilenszczyznę. Wspiera nas także w organizowanych przez stowarzyszenie wojewódzkich konkursach historycznych dla młodzieży poświęconych Józefowi Piłsudskiemu.

W czwartek 4 stycznia 2018 roku, na tegorocznym spotkaniu opłatkowym poznańskich Wilniuków obecne były w charakterze zaproszonych gości władze naszego stowarzyszenia, w osobach prezesa płk. Jacentego Górala i wiceprezesa mjr. Jacka Behrendta. Spotkanie otworzyła gorąco witając wszystkich przybyłych sekretarz Zarządu stowarzyszenia Anna Niedziela. Poszczególne punkty programu spotkania były przeplatane śpiewem kolęd w wykonaniu studentów i nauczycieli Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu na czele z dziekanem prof. Markiem Moździerzem. W imieniu wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna list z życzeniami wszelkiej pomyślności w prowadzonej w 2018 roku działalności odczytał dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Grzegorz Wojtasz. Wiceprezes Roman Waśko, tradycyjnie w stroju Świętego Mikołaja opowiedział zebranym o zrealizowanej po raz kolejny w okresie przedświątecznym wizycie na Wileńczyźnie z darami, w minionym roku połączonej także z udziałem w oficjalnych uroczystościach 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego na Litwie. Z kolei wiceprezes Barbara Napieralska i Marek Macutkiewicz odczytali listę głównych sponsorów tego przedsięwzięcia, które to oficjalne pisemne podziękowania przedstawiciele sponsorów mogli odebrać w sekretariacie. Oprawę duchową przed złożeniem sobie nawzajem życzeń połączonych z tradycyjnym łamaniem się opłatkiem zapewnił obecny na spotkaniu proboszcz Parafii Farnej ks. kan. Mateusz Misiak, także uczestnik ostatniego wyjazdu z pomocą charytatywną na Wileńszczyznę. Oczywiście organizatorzy spotkania nie zapomnieli o słodkim poczęstunku rodem z wigilijnego kresowego stołu, z kiślem żurawinowym na czele...


Wstecz