KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2018 ROKU


12.01.2018

SPOTKANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, ODDZIAŁ W POZNANIU

Tekst i zdjęcia: Admin

W piątek 12 stycznia 2018 roku, odbyło się pierwsze w 2018 roku spotkanie członków poznańskiego oddziału stowarzyszenia. Poprzedziło je zebranie Zarządu stowarzyszenia, na którym podsumowano miniony rok działalności Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, określono planowane przychody i wydatki stowarzyszenia na rok 2018 czyli nasz budżet oraz główne punkty planowanej na bieżący rok działalności. Sukcesem okazała frekwencja w zorganizowanym po raz piąty przez nasze stowarzyszenie Wielkopolskim Konkursie Historycznym poświęconym Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, w którym wzięło udział 49 drużyn reprezentujących 31 szkół z całej Wielkopolski. Miłym zaskoczeniem okazała się duża frekwencja i ogromne zainteresowanie publiczną prelekcją naszego prezesa płk. Górala nt.: "Marszałka Józefa Piłsudskiego związki z Poznaniem i Wielkopolską" oraz Akcja Dyplomowa "150. rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego", której laureatami zostało aż 77 operatorów z 12 krajów. Odnosząc nasze osiągnięcia do działalności w minionym roku stowarzyszenia o podobnie brzmiącej nazwie: Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego można z łatwością ocenić, że nie mamy się czego wstydzić. W konkursie zorganizowanym przez to stowarzyszenie, w nawiązaniu do ochodów 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego nie wzięła prawdopodobnie udziału żadna szkoła z Wielkopolski, a liczba szkół uczestników konkursu podana w końcowym komunikacie już tradycyjnie była nieprawdziwa i kilkunastokrotnie zawyżona, a laureatami zostały osoby z naruszeniem regulaminu konkursu. W akademickiej konferencji "Piłsudski a Wielkopolska" współorganizowanej przez to stowarzyszenie wzięło udział poza prelegentami tylko kilkoro uczestników. W dniu 5 grudnia 2017 roku, dokładnie w 150. rocznicę urodzin Marszałka przedstawiciele tegoż stowarzyszenia nie znaleźli czasu aby pojawić się pod tablicą poświęconą Józefowi Piłsudskiemu zamocowaną na ścianie Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, a powstały z naruszeniem prawa Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu pod przewodnictwem zarejestrowanego w archiwach bezpieki okresu PRL tajnego współpracownika o ps. "Andrzej" zebrał w ramach zgłoszonej zbiórki publicznej w minionym roku kwotę tylko 800 złotych, w większości niestety już wydatkowanej przez komitet. Wracając do przebiegu spotkania członków poznańskiego oddziału naszego stowarzyszenia, uczestniczący w nim prezes stowarzyszenia płk Jacenty Góral i prezes Oddziału w Poznaniu mjr Jacek Behrendt uhonorowali okolicznościowymi dyplomami kilku członków z okazji okrągłych rocznic ich urodzin. I tak dyplom w imieniu całej naszej oficerskiej wspólnoty otrzymali, z okazji 85. rocznicy urodzin por. Józef Wysoczański i mjr Jerzy Grabus, z okazji 75. rocznicy urodzin nieobecny na spotkaniu chor. Jan Stańczak oraz z okazji 70. rocznicy urodzin kpt. Jacek Wacławski. Zaprezentowany został również grawerton przeznaczony dla naszego Kolegi ppłk. Antoniego Załuskiego z okazji 90. rocznicy urodzin. Sekretarz-skarbnik stowarzyszenia kpt. Jacek Wacławski w swoim wystąpieniu nawiązał do konieczności dokonanywania wpłat tytułem składek członkowskich za rok 2018. Dane dotyczące rachunku bankowego dostępne są na naszej stronie www, w zakładce Kontakt.


Wstecz