KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2018 ROKU


2.02.2018

NOWOROCZNE SPOTKANIE WOJEWODY Z SAMORZĄDOWCAMI

Tekst i zdjęcia: Admin

W piątek, 2 lutego 2018 roku wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann zorganizował w Auli Nova poznańskiej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego spotkanie noworoczne z samorządowcami, na które zostali także zaproszeni przedstawiciele Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na wystosowane zaproszenie przybyli prezes płk Jacenty Góral, wiceprezes mjr Jacek Behrendt i kpt. Edwin Smykowski. Spotkanie było okazją do podsumowania ostatnich dwunastu miesięcy, ale w swoim wystąpieniu mówiąc o tegorocznych wyzwaniach wojewoda szczególną uwagę poświęcił obchodom rocznicowym odzyskania przez Polskę niepodległości i wybuchu powstania wielkopolskiego. Podczas gali wojewoda wręczył Medale Ad Perpetuam Rei Memoriam. Odznaczenia przyznawane "na wieczną rzeczy pamiątkę" w tym roku otrzymali architekt i scenograf Jerzy Gurawski oraz prezes Wydawnictwa Zysk i S-ka Tadeusz Zysk. Ponadto z rąk wojewody okolicznościowy list z gratulacjami z okazji 35 lat pracy zawodowej otrzymał wielkopolski wicekurator oświaty Krzysztof Błaszczyk. Uroczystą galę zakończył koncert "Klasycznie i jazzowo" w wykonaniu studentów i pedagogów Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, których występy zapowiadała Jej Magnificencja Rektor tej uczelni prof. Halina Lorkowska. Spotkanie, jak i późniejszy bankiet był także okazją do spotkań wielu znajomych, na pierwszym miejscu wymieniając Członka Honorowego naszego stowarzyszenia gen. bryg. Jana Podhorskiego.


Wstecz