KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2018 ROKU


26.01.2018

OTWARCIE WYSTAWY "POLSCE, OJCZYŹNIE MOJEJ SŁUŻYĆ BĘDĘ..."

Tekst i zdjęcia: Admin

26 stycznia 1919 roku dowódca Armii Wielkopolskiej gen. Józef Dowbor-Muśnicki wraz ze swoimi żołnierzami na ówczesnym Wilhelmsplatz, obecnym placu Wolności w Poznaniu złożyli przysięgę, która stanowiła fundament budowy regularnego wojska polskiego na terenie Wielkopolski.

Dokładnie w 99. rocznicę tamtych wydarzeń, w tym samym miejscu, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann uroczyście otworzył wystawę zdjęć autorstwa fotografa powstania wielkopolskiego Kazimierza Gregera przedstawiających moment złożenia przysięgi. W uroczystości, obok parlamentarzystów, przedstawicieli instytucji publicznych, świata nauki, wojska, stowarzyszeń i uczniów uczestniczyli także, w odpowiedzi na otrzymane od Pana Wojewody zaproszenie przedstawiciele Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, na czele z prezesem płk. Jacentym Góralem i wiceprezesem mjr. Jackiem Behrendtem. Narrator uroczystości przypomniał słowa wypowiadanej wówczas roty: "Polsce, Ojczyźnie mojej i sprawie całego Narodu Polskiego zawsze i wszędzie służyć będę". W swoim wystąpieniu wojewoda Zbigniew Hoffmann podkreślił, że rok 2018 jest zarówno rokiem stulecia odzyskania niepodległości, jak i setnej rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego oraz powiedział, że naszym zadaniem jest sprawienie, aby powstanie było postrzegane jako wydarzenie o charakterze ogólnopolskim. Głos zabrał także historyk wojskowości prof. Janusz Karwat, który przybliżył zebranym na placu atmosferę tamtych dni, przed 99 laty. Zwieńczeniem uroczystego otwarcia było złożenie kwiatów pod pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich.

Wystawa "Polsce, Ojczyźnie mojej służyć będę..." jest pierwszym tak dużym wydarzeniem w tym roku celebrującym setną rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego. Organizatorami wystawy byli wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann i Polska Spółka Gazownictwa, a partnerami wydarzenia Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Biblioteka Uniwersytecka w Poznania, PGNiG, Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza oraz czasopismo Polska Zbrojna. Projekt został zrealizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości "Niepodległa".


Wstecz