KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2018 ROKU


23.02.2018

SPOTKANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, ODDZIAŁ W POZNANIU

Tekst i zdjęcia: Admin

W piątek 23 lutego 2018 roku, zgodnie z ustaleniami pierwszego w 2018 roku spotkania członków poznańskiego oddziału stowarzyszenia, miało miejsce kolejne w tym roku comiesięczne Zebranie Oddziału w Poznaniu. Witając przybyłych członków prezes Oddziału mjr Jacek Behrendt przedstawił, w oparciu o materiał prezentowany na witrynie internetowej stowarzyszenia https://zorrpwlkp.pl, krótki opis przedsięwzięć w których jako stowarzyszenie uczestniczyliśmy w ostatnim okresie czasu. Zapowiedział także zaawansowany proces tworzenia legitymacji członkowskiej oraz odznaki stowarzyszenia. Prezes stowarzyszenia płk Jacenty Góral omówił plan działania Związku na najbliższy miesiąc, poświęcając najwięcej czasu trzem przedsięwzięciom, mianowicie: po pierwsze, obchodom Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w których na zaproszenie Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna zamierzamy 1 marca po raz kolejny uczestniczyć, a także w konferencji poświęconej Żołnierzom Wyklętym organizowanej w parlamencie 2 marca, po drugie, organizowanemu już po raz szósty przez Oddział, a wpisującemu się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Wielkopolskiemu Konkursowi Historycznemu "Marszałek Józef Piłsudski", którego finał zaplanowany jest, a jakże w imieniny Józefa 19 marca oraz po trzecie, projektowi poświęconemu gen. broni Kazimierzowi Raszewskiemu, któremu Związek patronuje i wspiera fundując nagrody, które laureatom zostaną wręczone 26 marca. Nie należy zapominać, o organizowanym w Poznaniu w niedzielę 4 marca przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej już po raz dwudziesty piąty Kaziuku Wileńskim. Sekretarz-skarbnik stowarzyszenia kpt. Jacek Wacławski w swoim wystąpieniu przypomniał spóźnialskim o dokonywaniu wpłat tytułem składek członkowskich za rok 2018. Dane dotyczące rachunku bankowego dostępne są na naszej stronie www, w zakładce Kontakt.


Wstecz