KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2018 ROKU


20.04.2018

SPOTKANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, ODDZIAŁ W POZNANIU

Tekst i zdjęcia: Admin

Tradycyjnie już w trzeci piątek miesiąca, przypadający tym razem 20 kwietnia 2018 roku miało miejsce comiesięczne spotkanie członków Oddziału w Poznaniu. Witając przybyłych członków prezes Oddziału mjr Jacek Behrendt przedstawił bogato ilustrowane wydarzenia i uroczystości, w których uczestniczyli członkowie Oddziału za miniony miesiąc. Spotkanie pod względem logistycznym zabezpieczył mjr Jerzy Grabus obchodzący w kwietniu swoje imieniny, także był i czas na składanie Solenizantowi życzeń wszelkiej pomyślności i dobrego zdrowia. Prezes stowarzyszenia płk Jacenty Góral przedstawił przygotowaną wspólnie z mjr. Behrendtem prezentację nt. związków Józefa Piłsudskiego z Poznaniem i Wielkopolską. Omówił także plan działania Związku na najbliższy miesiąc, informując ponadto że kolejne majowe spotkanie odbędzie się niestety bez jego udziału. W tym czasie będzie on jako pielgrzym z Polski podążał pieszo kolejną już dla niego drogą św. Jakuba na terenie Hiszpanii. Życzymy Koledze Prezesowi wytrwałości na szlaku i szczęśliwego powrotu do Poznania...


Wstecz