KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2018 ROKU


16.03.2018

SPOTKANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, ODDZIAŁ W POZNANIU

Tekst i zdjęcia: Admin

Tradycyjnie już w trzeci piątek miesiąca, 16 marca 2018 roku miało miejsce comiesięczne spotkanie członków Oddziału w Poznaniu. Witając przybyłych członków prezes Oddziału mjr Jacek Behrendt przedstawił, w oparciu o materiał prezentowany na witrynie internetowej stowarzyszenia https://zorrpwlkp.pl, krótki opis przedsięwzięć za ostatni miesiąc, w których dane nam było jako stowarzyszenie uczestniczyć. Prezes stowarzyszenia płk Jacenty Góral omówił plan działania Związku na najbliższy miesiąc, poświęcając najwięcej czasu czterem przedsięwzięciom. Po pierwsze, zaplanowanemu na poniedziałek 19 marca, dokładnie w dniu imienin patrona naszego stowarzyszenia finałowi szóstej już edycji Wielkopolskiego Konkursu Historycznego "Marszałek Józef Piłsudski", którego jesteśmy pomysłodawcą i głównym organizatorem. Do Poznania na finał konkursu objętego patronatem honorowym Wojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przyjadą wraz z opiekunami najlepsi uczniowie, wyłonieni w dwóch poprzednich etapach konkursu, na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Gospodarzem tego przedsięwzięcia będzie Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu. Po drugie, projektowi poświęconemu gen. broni Kazimierzowi Raszewskiemu, któremu nasze stowarzyszenie patronuje i wspiera fundując nagrody, które laureatom zostaną wręczone 26 marca. Po trzecie, udziale w spotkaniu na na terenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego zaplanowanemu na 9 kwietnia, i po czwarte, udziale 13 kwietnia w miejskich obchodach Narodowego Dnia Pamięci Zbrodni Katyńskiej połączonym z 78. rocznicą drugiej masowej zsyłki Polaków na Sybir. Prezes zaprezentował także wszystkim przybyłym bogato ilustrowaną prelekcję na temat swojej ostatniej 36-dniowej pielgrzymki szlakami św. Jakuba na terenie Hiszpani. Sekretarz-skarbnik stowarzyszenia kpt. Jacek Wacławski w swoim wystąpieniu przypomniał spóźnialskim o dokonywaniu wpłat tytułem składek członkowskich za rok 2018. Dane dotyczące rachunku bankowego dostępne są na naszej stronie www, w zakładce Kontakt.


Wstecz