KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2018 ROKU


21.09.2018

SPOTKANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, ODDZIAŁ W POZNANIU

Tekst i zdjęcia: Admin

Tradycyjnie już w trzeci piątek miesiąca, 21 września 2018 roku miało miejsce comiesięczne spotkanie członków Oddziału w Poznaniu. Witając przybyłych członków prezes Oddziału mjr Jacek Behrendt omówił w oparciu o prezentowane na ekranie zdjęcia przedsięwzięcia, w których członkowie Oddziału uczestniczyli w ostatnim miesiącu od czasu ostatniego spotkania. Następnie przybyły na spotkanie prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kresowego Piotr Szelągowski przedstawił popartą wieloma zdjęciami prelekcję na temat odradzającego się na terenie Ukrainy nacjonalizmu i promowanego przez tamtejsze władze kultu ukraińskich nacjonalistów walczących w szeregach UPA. Uczestnicy spotkania, w tym pochodzący z Kresów byli zaskoczeni zaprezentowanym przez prelegenta kształtem nowego państwa, w skład którego miałyby zdaniem jego twórców wchodzić tereny obecnego Podkarpacia, włączając w to także Przemyśl. Kończąc swoje wystąpienie Piotr Szelągowski rozdał uczestnikom zebrania ulotki dotyczące jego kandydowania na radnego Sejmiku Wojewódzkiego Wielkopolskiego, po czym opuścił siedzibę naszego stowarzyszenia. Kontynuując spotkanie głos zabrał mjr Władysław Opiat, który zapoznał uczestników spotkania z życiorysem zmarłego w 1986 roku mjr. Zenona Jachymka ps. "Wiktor", po 1944 roku dowódcy Maurycego Kowalskiego z Czerwonaka, będącego gościem majowego spotkania członków Oddziału stowarzyszenia w Poznaniu. Temat dotyczący mjr. Jachymka będzie zapewne kontynuowany, gdyż planowane jest obejrzenie filmu pt.: "Wyrok śmierci" poświęconego temu żołnierzowi Armii Krajowej, a także Żołnierzowi Wyklętemu...


Wstecz