KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2019 ROKU


11.07.2019

OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI OFIAR LUDOBÓJSTWA

Tekst: Admin

Zdjęcia: Admin, Andrzej Karczmarczyk

Zbrodnia Wołyńska była antypolską czystką etniczną przeprowadzoną w latach 1943-1945 przez nacjonalistów ukraińskich, kwalifikowaną przez pion śledczy IPN jako ludobójstwo. Objęła nie tylko Wołyń, ale również województwa lwowskie, tarnopolskie, stanisławowskie - czyli Galicję Wschodnią, a nawet część województw graniczących z Wołyniem: Lubelszczyzny (od zachodu) oraz Polesia (od północy). Sprawcy Zbrodni Wołyńskiej - Organizacja Nacjonalistów Ukraińskich frakcja Stepana Bandery (OUN-B) oraz jej zbrojne ramię Ukraińska Armia Powstańcza (UPA) we własnych dokumentach planową eksterminację ludności polskiej określali mianem "akcji antypolskiej". Mianem Krwawej Niedzieli na Wołyniu historycy określają dokonany przez oddziały UPA 11 lipca 1943 roku skoordynowany atak na polskie miejscowości, głównie w powiatach horochowskim i włodzimierskim. Po otoczeniu wsi, by uniemożliwić mieszkańcom ucieczkę, dochodziło do rzezi i zniszczeń. Ludność polska ginęła od kul, siekier, wideł, kos, pił, noży, młotków i innych narzędzi zbrodni. Szacuje się, że tylko w tym dniu zginęło 10-12 tys. Polaków. W całym tylko lipcu 1943 roku celem napadów stało się co najmniej 530 polskich wsi i osad. Wymordowano wówczas siedemnaście tysięcy Polaków, będąc kulminacją tej czystki etnicznej na Wołyniu. W 1944 r. antypolski terror OUN-UPA z Wołynia przeniósł się do Galicji Wschodniej (województw lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego), a także na Lubelszczyznę. Według ostrożnych szacunków historyków Zbrodnia Wołyńska pochłonęła około 100 tysięcy Polaków (40–60 tys. na Wołyniu, 30-40 tys. w Galicji Wschodniej, co najmniej 4 tys. na ziemiach dzisiejszej Polski, z czego do 2 tys. na Chełmszczyźnie). Następnych co najmniej 485 tys. Polaków (125 tys. z Wołynia, 300 tys. z Galicji Wschodniej, 60 tys. z Chełmszczyzny) oprawcy zmusili pod groźbą śmierci do ucieczki na teren Polski centralnej. Począwszy od 2017 roku mocą uchwały Sejmu RP 11 lipca jest polskim świętem określanym jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokładnie w 76. rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu 11 lipca 2019 roku u stóp pomnika "Gloria Orlikom Kresowych Stanic" przy ul. Okrężnej 5 w Czerwonaku po raz kolejny zorganizowano uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia sprzed lat. Na zaproszenie Organizatorów, Wójta Gminy Czerwonak Marcina Wojtkowiaka i Przewodniczącego Rady Gminy Czerwonak Wojciecha Skrzekuta pod pomnikiem obecni byli przedstawiciele naszego stowarzyszenia, na czele z Wiceprezesem mjr. Jackiem Behrendtem i Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej mjr. Władysławem Opiatem. Wartę honorową przy pomniku wystawili funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Koziegłowach, Straż Gminna oraz harcerze ZHP Hufiec Czerwonak. Uroczystość rozpoczął, witając wszystkich przybyłych Wójt Gminy Czerwonak Marcin Wojtkowiak, po czym głos zabrali Zbigniew Maurycy Kowalski, na którego posesji posadowiony jest pomnik oraz Piotr Szelągowski, Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kresowego. Przedstawiciele stowarzyszenia Huta Pieniacka na ręce wójta gminy ofiarowali podziękowania oraz medal za coroczne organizowanie uroczystości upamiętniających zagładę mieszkańców Kresów Wschodnich, natomiast wójt gminy podziękował Panu Zbigniewowi Maurycemu Kowalskiemu za jego inicjatywę oraz patriotyczną postawę. Przybyłe delegacje i osoby prywatne, w tym przedstawiciel Stowarzyszenia Huta Pieniacka, ocalały z masakry we wsi Huta Pieniacka 28 lutego 1944 roku Franciszek Bąkowski, złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Ks. kan. Jerzy Ranke odprawił krótką modlitwę.


Tego samego dnia o godz. 17.00 w dolnym kościele pw. św. Jana Kantego w Poznaniu za sprawą Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji ofiar ludobójstwa na Wołyniu, Lubelszczyźnie i Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczpospolitej w latach 1939-1947. Kościół zgromadził wielu kresowiaków oraz przedstawicieli organizacji kresowych i patriotycznych. Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego reprezentowali mjr Jacek Behrendt i mjr Władysław Opiat. Po Mszy Św. delegacje i osoby prywatne złożyły kwiaty pod tablicą poświęconą męczeństwu Polaków, mieszkających w latach 1939-1947 na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich.


Wstecz