KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2019 ROKU


5.12.2019

OBCHODY 152. ROCZNICY URODZIN MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO


Tekst, zdjęcia i audio: Admin                            


5 grudnia 1867 roku w Zułowie na Wileńszczyźnie przyszedł na świat jeden z ojców naszej niepodległości, patron naszego stowarzyszenia - Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski. Z okazji przypadającej 5 grudnia 2019 roku 152. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego wiceprezes mjr Jacek Behrendt zapalił znicz pod jedyną w Poznaniu dostępną publicznie na ścianie Zamku Cesarskiego tablicą poświęconą Józefowi Piłsudskiemu, po czym przewodnicząc delegacji Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczył w Mszy świętej, której przewodniczył Kapelan Garnizonu Poznań ks. płk Mariusz Stolarczyk. Zamówiona wspólnie przez nasze stowarzyszenie i Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu intencja za Marszałka została uzupełniona o intencję szybkiego powrotu do zdrowia naszego kolegi ppłk. Antoniego Załuskiego, a odczytane przez księdza kapelana intencje można odsłuchać po kliknięciu przycisku odtwarzania w nagłówku niniejszej informacji.

Przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu, tradycyjnie już udając się w tym przedświątecznym okresie na Litwę z darami do naszych Rodaków, dzięki także wsparciu ministerstwa obrony narodowej 5 grudnia stawili się na wileńskiej Rossie, aby złożyć wiązankę kwiatów, zapalić znicze przed płytą nagrobną Matki i Serca Syna oraz w tym szczególnym dniu 152. urodzin Marszałka otoczyć Go modlitwą wraz z pozostałymi Osobami spoczywającymi na tej nekropolii, w tym Powstańców Styczniowych. Poznańskie Wilniuki pokłonili się także i zapalili znicze na grobach żołnierzy Wojska Polskiego spoczywających na Antokolu, którzy zginęli lub zmarli od ran doznanych w walkach z Bolszewikami w latach 1919-1921.

Warto zaznaczyć, że 152. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego, jak i trzy inne wydarzenia związane bezpośrednio z pierwszym marszałkiem Polski patronującemu m.in. naszemu stowarzyszeniu zostały ujęte za naszą sprawą w opracowanym w Gabinecie Wojewody Wielkopolskiego powszechnie dostępnym i dodatkowo rozsyłanym stowarzyszeniom "Kalendarium uroczystości państwowych oraz uroczystości kombatanckich, związanych z wydarzeniami historycznymi w 2019 roku". Trudno nam zatem jest zrozumieć, dlaczego przedstawiciele odrębnego stowarzyszenia o podobnie brzmiącej nazwie, tj. Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, niestety często mylnie kojarzonego z naszym stowarzyszeniem, reprezentujący także Społeczny Komitet Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego w Poznaniu na czele z prominentnym funkcjonariuszem PZPR okresu stanu wojennego przewodniczącym Stanisławem Tomaszkiewiczem, na podstawie naszych obserwacji, w tym również witryny www https://zorpoznan.pl nie uczestniczyli w żadnych wydarzeniach na terenie Poznania dedykowanych wyłącznie J. Piłsudskiemu, które wymienia ww. "Kalendarium...". Natomiast, w prowadzonej od ponad dwóch lat zbiórce publicznej mającej na celu zebranie środków finansowych Komitet Stanisława Tomaszkiewicza według stanu z połowy lipca br. dysponował kwotą tylko 247 złotych, przy wymaganej do postawienia pomnika szacunkowej kwocie aż 2 milionów złotych, przy sprytnym zastrzeżeniu do wyłącznej dyspozycji Komitetu z zebranych środków tytułem kosztów przeprowadzenia zbiórki kwoty aż 200 tysięcy złotych. No cóż, jakie stowarzyszenie i kadry, taka i działalność. Jako odrębne stowarzyszenie, po raz kolejny publicznie mówimy o działalności tegoż stowarzyszenia w wielu wypadkach niezgodnej chociażby ze statutem, która to działalność powinna być nie tylko w naszej ocenie poddana kontroli przez wymieniony w Ustawie Prawo o stowarzyszeniach Organ Nadzorujący, nie zapominając w przypadku tego stowarzyszenia o braku zachowania czysto ludzkiej przyzwoitości objawiającej się przykładowo nagminnym podawaniem do publicznej wiadomości mijających się z prawdą informacji lub pomijaniem informacji istotnych dla ewentualnych darczyńców i sponsorów, a także uczestników organizowanych konkursów.

Wstecz