KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2019 ROKU


8.03.2019

ETAP WOJEWÓDZKI KONKURSU "MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI"

Tekst: Admin

Siódma edycja Wielkopolskiego Konkursu Historycznego "Marszałek Józef Piłsudski" promującego wśród młodego pokolenia sylwetkę i dokonania patrona naszego stowarzyszenia Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, to od pierwszej edycji ciesząca się wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych całej Wielkopolski dużym zainteresowanie impreza oświatowa o zasięgu wojewódzkim objęta patronatem honorowym Wojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Pomysłodawcą i głównym organizatorem wszystkich edycji konkursu są z inicjatywy Oddziału w Poznaniu członkowie naszego stowarzyszenia, natomiast współorganizatorem tegorocznej edycji po raz kolejny jest Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Poznaniu oraz Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu.

Pierwszy, zakończony 1 marca br. etap szkolny konkursu był przedsięwzięciem organizowanym przez zainteresowanych nauczycieli wielkopolskich szkół celem wyłonienia dwuosobowych drużyn reprezentujących ich szkołę w kolejnym etapie wojewódzkim konkursu. Do organizatorów tegorocznej edycji konkursu wpłynęły zgłoszenia od 51 drużyn reprezentujących 35 szkół z całego województwa wielkopolskiego. Natomiast w piątek 8 marca br. miał miejsce, z udziałem 50 uprzednio zgłoszonych drużyn etap wojewódzki konkursu, polegający na rozwiązaniu w oparciu o udostępniony w internecie przez Organizatorów 20-zadaniowy test jednokrotnego wyboru z wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim autorstwa mjr. Jacka Behrendta. Na podstawie wyników udostępnionego w tym dniu między godzinami 10:30 a 11:30 testu wyłoniono zgodnie z Regulaminem konkursu po sześć najlepszych drużyn w każdej z grup wiekowej. Średni wynik uzyskany przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w etapie wojewódzkim konkursu to 51,6 % poprawnych odpowiedzi, a średni czas pracy drużyn z testem to 10 minut 5 sekund. Uczniowie szkół średnich uzyskali odpowiednio wynik 52,4 % i 7 minut 52 sekundy. Listę finalistów konkursu, którzy przybędą wraz ze swoimi opiekunami do Poznania dokładnie w dniu imienin Józefa 19 marca na finał konkursu tworzą uczniowie szkół z: Ostrowa Wielkopolskiego, Słupii Wielkiej koło Środy Wielkopolskiej, Koła i Poznania (więcej szczegółów, patrz zakładka Konkursy, pod datą 19 marca 2019 roku).

Wstecz