KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2019 ROKU


21.09.2019

KONFERENCJA FORUM KLIMATYCZNEGO AKADEMICKIEGO KLUBU
OBYWATELSKIEGO IM. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO


Tekst: Admin

Zdjęcia: Andrzej Karczmarczyk

21 września 2019 w poznańskim Pałacu Działyńskich za sprawą Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego odbyła się konferencja Forum Klimatycznego AKO dotycząca zmian klimatu i związanych z tym zjawiskiem problemami energetycznymi i społecznymi w naszym kraju, które to przedsięwzięcie koordynował Robert Jankowski. Konferencję otworzyła Pani Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz, która w swoim wystąpieniu skupiła się na możliwościach prosumenckiego wytwarzania energii elektrycznej. Pośród kolejnych prelegentów głos zabrali: dr Tadeusz Zysk, prof. Wojciech Stankowski, dr Mirosław Szulczyński, dr Rafał Spachacz i dr Marek Chabior, a wśród uczestników konferencji po stronie publiczności nie zabrakło członków naszej oficerskiej społeczności w osobach kpt. Stanisława Zabłockiego i ppor. Przemysława Sytka.


Wstecz