KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2019 ROKU


26.10.2019

ŚWIĘTO CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU

Tekst i zdjęcia: Admin

1 października, zgodnie z Decyzją Nr 95/MON z 10 kwietnia 2003 roku został ustanowiony dorocznym świętem Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, powstałego 1 października 2002 roku na bazie rozformowanej Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego. Mocą tej samej decyzji patronem Centrum został Hetman Polny Koronny Stefan Czarniecki.

Tegoroczne, obchodzone już po raz siedemnasty Święto CSWLąd połączone z przysięgą wojskową ponad stu żołnierzy służby przygotowawczej i 26 kadetów kursu muzyków orkiestr wojskowych oraz Dniem Otwartych Koszar miało miejsce w sobotnie przedpołudnie 26 października. Na imienne zaproszenia komendanta Centrum płk. dypl. Piotra Kriese do koszar na poznańskim Golęcinie stawili się także oficerowie, członkowie naszego stowarzyszenia, na czele z członkiem honorowym gen. bryg. Janem Podhorskim, prezesem płk. dypl. Jacentym Góralem i wiceprezesem mjr. Jackiem Behrendtem. W imieniu wszystkich żołnierzy składających w tym dniu przysięgę głos zabrał szer. elew Kabaciński, a rodziny wyróżniających się w szkoleniu żołnierzy odebrały z rąk komendanta Centrum, a także zastępcy dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka gen. bryg. Artura Jakubczyka, komendanta Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych st. chor. szt. Pawła Urbańskiego i posła na Sejm RP Tadeusza Dziuby stosowne podziękowania i kwiaty, po czym wręczono żołnierzom Centrum odznaczenia i wyróżnienia, a także nagrody dla najlepszych strzelców służb mundurowych garnizonu poznańskiego. Obchody Święta CSWLąd uświetniły: Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych, pokazy musztry paradnej kompanii reprezentacyjnej Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych oraz wyszkolenia żołnierzy Centrum, a także popisowy występ instrumentalno-wokalny kadetów kursu muzyków orkiestr wojskowych. Tłum poznaniaków, zaproszonych gości, rodzin, bliskich i przyjaciół przysięgających zobaczył również dynamiczny pokaz KTO "Rosomak", defiladę pojazdów i uzbrojenia, którą zakończył polski przedwojenny czołg 7TP kierowany przez Witolda Marcińczyka, stanowiska Policji, Izby Celnej, Straży Granicznej, Patrolu Saperskiego, 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego, Straży Pożarnej i Żandarmerii Wojskowej. Zaproszeni goście oraz wyróżnieni żołnierze składający przysięgę wraz ze swoimi rodzinami zostali zaproszeni przez gospodarza obchodów do Mesy Oficerskiej CSWLąd na skromny poczęstunek, gdzie po krótkim przemówieniu komendanta Centrum i błogosławieństwie kapelana Centrum ks. ppor. Piotra Antonika rozpoczęto biesiadowanie od wzniesienia toastu za pomyślność Centrum, jego żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej. Atrakcji było wiele, pogoda dopisała i z żalem przybyłym gościom trzeba było zakończyć o godz. 14:30 kolejny Dzień Otwartych Koszar i opuścić teren Centrum.


Wstecz