KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2019 ROKU


11.11.2019

IX EDYCJA KONCERTU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO W AULI UAM

Tekst i zdjęcia: Admin

Z okazji kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" UAM i Wydawnictwo ZYSK i S-ka zorganizowali 11 listopada w Auli UAM IX Koncert Niepodległościowy objęty patronatem: Metropolity Poznańskiego JE ks. abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" Jarosława Lange, Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska płk. Jana Górskiego oraz Prezesa Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział w Poznaniu Zenona Wechmanna. Przed rozpoczęciem koncertu Sekretarz Jury szóstej edycji konkursu dla dzieci i młodzieży pt. "Sacratissimo Cordi - Polonia Restituta" dr Jolanta Hajdasz przedstawiła protokół końcowy tegorocznej edycji tego konkursu, a laureaci w czterech kategoriach wiekowych odebrali na scenie przyznane nagrody i wyróżnienia. W nawiązaniu do 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki słowo wstępne do zebranych o tym kompozytorze wygłosiła prof. Elżbieta Nowicka, po czym sceną zawładnęli Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych oraz soliści Opery Poznańskiej: Joanna Horodko, Michał Marzec i Jaromir Trafankowski. Przed rozpoczęciem drugiej części koncertu prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu Ryszard Liminowicz uhonorował prof. Stanisława Mikołajczaka i mjr. Pawła Joksa medalami XXX-lecia Towarzystwa, po czym na scenę wyszła Kapela Wileńska. W obu częściach koncertu na widowni pośród znamienitej publiczności miejsca zajmowali także przedstawiciele władz naszego stowarzyszenia w osobach: prezesa płk. Jacentego Górala, wiceprezesa mjr. Jacka Behrendta oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej mjr. Władysława Opiata.


Wstecz