KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2019 ROKU


19.03.2019

UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI IMIENIN MARSZAŁKA W POZNANIU

Tekst i zdjęcia: Admin

Dla stowarzyszenia kultywującego pamięć o Marszałku Józefie Piłsudskim dzień 19 marca jest datą szczególną, to przecież Imieniny Marszałka czyli nieformalne święto ustanowione przed laty, kiedy to legioniści Józefa Piłsudskiego w 1915 roku zapoczątkowali tradycję świętowania imienin Komendanta. Po odzyskaniu niepodległości, w okresie II RP Imieniny Marszałka obchodzono w całym kraju z należną czcią i powagą, a jednocześnie bardzo radośnie.

Ww wtorek 19 marca 2019 roku z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Poznaniu pod tablicą ku czci Józefa Piłsudskiego umieszczoną na ścianie budynku Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu spotkało się kilkanaście osób pragnący w dniu imienin Józefa złożyć hołd Marszałkowi. W tym szczególnym dniu, pod jedyną dostępną publicznie ogółowi poznaniaków tablicą Marszałka po raz kolejny nie mogło zabraknąć przedstawicieli Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, które to wydarzenie na podstawie złożonego w roku poprzednim przez władze naszego stowarzyszenia wniosku zostało umieszczone w "Kalendarium uroczystości państwowych oraz uroczystości kombatanckich w 2019 roku" opracowanym przez Gabinet Wojewody Wielkopolskiego. Delegacje przybyłych pod tablicę trzech stowarzyszeń złożyły wiązankę kwiatów i zapaliły znicze, po czym zebrani odśpiewali kilka zwrotek pieśni legionowych. Ponadto, w intencji Marszałka i jego żołnierzy Proboszcz Garnizonu Poznań ks. płk Mariusz Stolarczyk odprawił w Kościele Garnizonowym wieczorną Mszę Świętą, na której byli obecni członkowie i władze naszego stowarzyszenia, a prezes płk Jacenty Góral czytał fragmenty Pisma Świętego.

Warto zaznaczyć, że w tym szczególnym dniu, podobnie jak w latach poprzednich, pod tablicą Marszałka i na uroczystej Mszy Świętej nie zaznaczyli swojej obecności żadni przedstawiciele stowarzyszenia o bliźniaczo brzmiącej nazwie (bez przymiotnika Wielkopolski). Mowa tutaj o stowarzyszeniu, które ma w planach wybudować w Poznaniu w 2021 roku kosztem 2 milionów złotych pomnik Józefa Piłsudskiego według wzoru sprzed Belwederu, a większość zebranych przez ostatnie blisko dwa lata przez powołany w tym celu przez to stowarzyszenie Społeczny Komitet kwoty tylko kilkaset złotych zostało już wydatkowanych. Jako stowarzyszenie nie popieramy inicjatywy Komitetu, na czele którego stoi były politruk wojskowy, natomiast całym sercem jesteśmy za przywróceniem w przestrzeni miejskiej Poznania jednego z przedwojennych poznańskich pomników Józefa Piłsudskiego autorstwa Władysława Marcinkowskiego, odsłoniętych 28 lipca 1930 roku na terenie 7 Batalionu Telegraficznego.


Wstecz