KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2019 ROKU


19.03.2019

PODSUMOWANIE IX EDYCJI "KONKURSU GENERALSKIEGO"

Tekst: Admin

Zdjęcia: Admin, Sławomir Brambor

IX edycja Konkursu Generalskiego zrealizowanego w okresie od 21 stycznia do 10 lutego br. przez działający na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18 w Poznaniu pod opieką Jacka Behrendta SQ3OPM Szkolny Klub Krótkofalowców SP3PGR im. gen. broni Kazimierza Raszewskiego oraz szkolny konkurs historyczny o gen. Kazimierzu Raszewskim poświęcone były pochodzącemu z Wielkopolski gen. broni Kazimierzowi Raszewskiemu (1864-1941) - generałowi Wojska Polskiego, uczestnikowi wojny polsko-bolszewickiej podczas której za męstwo wykazane w boju otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari i dwukrotnie Krzyż Walecznych, dowódcy Okręgu Korpusu Nr VII z siedzibą w Poznaniu, działaczowi i społecznikowi, a obecnie patronowi Gimnazjum Nr 1 w Poznaniu i Szkolnemu Klubowi Krótkofalowców SP3PGR. Podsumowanie obu konkursów poświęconych Generałowi, którym m.in. patronuje nasze stowarzyszenie miało miejsce 19 marca 2019 roku na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu podczas finału VII Wielkopolskiego Konkursu Historycznego "Marszałek Józef Piłsudski".

Uroczystość rozpoczęła dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 18 Aldona Feder witając liczne grono przybyłych gości. Po wystąpieniu Pani dyrektor głos zabrał mjr Jacek Behrendt będący pomysłodawcą i organizatorem wszytkich dotychczasowych edycji Konkursu Generalskiego, który w krótkich słowach dokonał jego podsumowania. Wśród laureatów konkursu sklasyfikowanych w czterech grupach, ze względu na jego specyfikę i zasięg, na uroczystość mogli przybyć tylko trzej: Kornel Powicki SP3SFS, będący zwycięzcą grupy A - stacje indywidualne, któremu nagrody wręczył w imieniu fundatora Oddziału Poznańskiego PZK Jacek Behrendt SQ3OPM, na co dzień prezes Oddziału, Stanisław Ziętarski SP3GCN oraz Zbigniew Mazur SQ3MZ, najlepsi w grupie C - stacje "wojskowe". Tym razem nagrody wręczyli ich fundatorzy, odpowiednio prezes Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk Jacenty Góral i nagrody pozaregulaminowej przewodniczący Okregu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Polskiego Federacja Kombatantów Alianckich Europy mjr Jrzy Grabus. W grupie B - stacje klubowe zwycięzcą okazał się Klub Łączności SP9KJU z Raciborza, a w grupie E - stacji Organizatora Hubert Marcinek SP9MDY z Makowa koło Raciborza. Zwycięzcom obu tych grup klasyfikacyjnych nagrody zostaną wysłane pocztą. Natomiast podczas uroczystości czworo uczniów uhonorowano nagrodami dla najaktywniejszych operatorów okolicznościowej stacji radiowej SN0GKR. Nagrody otrzymało również czworo laureatów konkursu wiedzy o Generale, zorganizowanego przez Sławomira Brambora. Po ceremonii dekoracji laureatów obu konkursów uczniowie pod opieką Anny Niewiadomskiej zaprezentowali zgromadzonej publiczności krótki program artystyczny połączony ze wspólnym śpiewanie pieśni legionowych i patriotycznych.


Wstecz