KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2019 ROKU


20.09.2019

INAUGURACJA OBCHODÓW 80. ROCZNICY LUDOBÓJSTWA KATYŃSKIEGO

Tekst: Admin

Zdjęcia: Andrzej Karczmarczyk

Zbrodnia katyńska kwalifikowana jest jako zbrodnia wojenna, zbrodnia przeciwko ludzkości i zbrodnia ludobójstwa, popełniona przez NKWD przez rozstrzelanie wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski (w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji), na mocy decyzji najwyższych władz ZSRR zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku. Egzekucji ofiar NKWD dokonywało przez strzał w tył głowy z broni krótkiej. W latach 1940-1990 władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską, 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu. Wiele kwestii związanych z tą zbrodnią nie zostało jak dotąd wyjaśnionych. Przygotowania podjęto już we wrześniu 1939 roku, gdy polscy jeńcy wojenni wzięci do niewoli przez Armię Czerwoną zostali następnie wbrew konwencjom międzynarodowym przekazani NKWD, które skupiło ich w specjalnie utworzonym systemie obozów NKWD dla jeńców polskich, podlegającym Zarządowi ds. Jeńców Wojennych NKWD. Aresztowało również funkcjonariuszy Policji Państwowej, KOP i innych formacji mundurowych (wraz z szeregowymi i podoficerami), a także osadników wojskowych, ziemian, fabrykantów i urzędników. Po różnych działaniach mających miejsce do marca 1940 roku większość oficerów Wojska Polskiego i policjantów więzionych w ZSRR, tj. ok. 15 tys. skoncentrowano w trzech obozach specjalnych: w Kozielsku, w Starobielsku i w Ostaszkowie (gdzie przetrzymywani byli funkcjonariusze Policji, KOP, Straży Granicznej i Służby Więziennej).

Już we wrześniu 2019 roku w Poznaniu zawiązał się Komitet Honorowy obchodów 80. rocznicy ludobójstwa katyńskiego, a pierwszym wydarzeniem zapisanym w kalendarzu tych obchodów była odprawiona w poznańskim kościele pw. św. Jana Kantego 20 września, w 80. rocznicę wydania rozkazu o utworzeniu obozów dla polskich oficerów Msza św., której przewodniczył Stanisław Gądecki, Arcybiskup Metropolita Poznański i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Podczas Mszy św., w której uczestniczyło wielu oficerów, członków naszego stowarzyszenia na czele z członkiem honorowym gen. bryg. Janem Podhorskim, prezesem płk. Jacentym Góralem i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej mjr. Władysławem Opiatem odsłonięto poświęconą przez Księdza Arcybiskupa płaskorzeźbę autorstwa prof. Andrzeja Pityńskiego przedstawiającą Matkę Boską AK, trzymającą w swych ramionach umierającego chłopca, który złożył ofiarę ze swego młodego życia w obronie Ojczyzny.


Wstecz