KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2019 ROKU


13.07.2019

POZNAŃSKIE OBCHODY 75. ROCZNICY OPERACJI "OSTRA BRAMA"

Tekst: Admin

Zdjęcia: Admin, Andrzej Karczmarczyk

Operacja "Ostra Brama" to operacja wojskowa rozpoczęta 7 lipca 1944 przez oddziały Armii Krajowej, w ramach akcji "Burza", w celu samodzielnego oswobodzenia Wilna siłami wileńskiego i nowogrodzkiego okręgu AK z rąk okupanta niemieckiego. Ze względu na to, iż operacja "Ostra Brama" była niezgodna z międzyalianckimi ustaleniami Wielkiej Trójki co do przynależności państwowej Wilna i ustaleniu nowej granicy polsko-radzieckiej na Linii Curzona, minister informacji Wielkiej Brytanii Brendan Bracken nałożył cenzurę prewencyjną na wszelkie informacje w brytyjskich mediach o jej przeprowadzeniu, wskutek czego nie została ona zauważona na Zachodzie. Walki żołnierzy Armii Krajowej w operacji "Ostra Brama" zostały upamiętnione dopiero po 1990 roku, m.in. na jednej z tablic na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie poprzez umieszczenie napisu: "WILNO 7-13 VII 1944".

W sobotę 13 lipca 2019 r. członkowie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Poznaniu, Światowego Związku Żołnierzy AK - Okręg Wielkopolska, Środowisko "Ostra Brama" w Poznaniu oraz naszego stowarzyszenia zorganizowali uroczystości upamiętniające uczestników mającej miejsce przed 75 laty akcji "Burza" i operacji "Ostra Brama". Obchody rocznicowe rozpoczęła Msza św. odprawiona w koncelebrze pod przewodnictwem ks. kan. Tadeusza Magasa w kościele pw. św. Wojciecha, po której przybyli na uroczystość, a wśród nich przedstawiciele władz Związku w osobach prezesa płk. Jacentego Górala i wiceprezesa mjr. Jacka Behrendta, spotkali się pod tablicą poświęconą Bohaterom Armii Krajowej Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego, aby wysłuchać okolicznościowego przemówienia dr. Dariusza Kucharskiego, krótkiej modlitwy ks. kan. Tadeusza Magasa oraz złożyć kwiaty, zapalić znicze i wspólnie zaśpiewać pieśni partyzanckie.


Wstecz