KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2019 ROKU


15.12.2019

WIECZÓR PATRIOTYCZNY W SOŁECTWIE PARKOWO, POWIAT OBORNICKI

Tekst i zdjęcia: Admin

Parkowo to wieś sołecka położona na skraju Puszczy Noteckiej w powiecie obornickim, gmina Rogoźno, o której pierwsza wzmianka w kronikach datowana jest na rok 1391. Okres zaborów, od 1793 aż do 1919 roku wieś była w zaborze pruskim, wracając do macierzy w wyniku zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Z okresu zaborów najbardziej znaną postacią związaną z Parkowem był Józef Wybicki, autor Pieśni Legionów Polskich we Włoszech, będącej od 1927 roku już jako Mazurek Dąbrowskiego oficjalnym hymnem państwowym naszego kraju. Miejscowa szkoła podstawowa nosi jego imię oraz posiada izbę pamięci poświęconą tej postaci. Tutaj w 1915 roku urodził się Leon Cybulski ps. "Znicz", żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, który aresztowany w 1951 roku przez oprawców Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego został poddany długotrwałemu śledztwu i torturom, by w maju 1954 roku zostać skazanym na karę śmierci, zamienioną na wieloletnie więzienie. Na wolność wyszedł dopiero w 1971 roku. W 2014 roku Rada Miejska Rogoźna przyznała mu tytuł Zasłużonego dla Ziemi Rogozińskiej, a dopiero w marcu br. sąd oczyścił go z postawionych przed laty absurdalnych zarzutów i w pełni go zrehabilitował.

W niedzielę 15 grudnia 2019 roku sołectwo Parkowo i Stowarzyszenie KGW "Parkowianka" zorganizowały w przededniu kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Wieczór Patriotyczny, na który jako stowarzyszenie kombatanckie zrzeszające oficerów rezerwy Wojska Polskiego zostaliśmy zaproszeni. Pod nieobecność przebywającego w sanatorium prezesa płk. Jacentego Górala, delegacji Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przewodniczył wiceprezes mjr Jacek Behrendt, a w jej składzie znaleźli się: ppłk Stefan Sobczyk z córką Anną, płk Tadeusz Janowski z córką Beatą oraz Antoni Kurenda. W wypełnionej po brzegi sali OSP Parkowo uroczystość rozpoczęły Panie prezes Ewa Szatkowska i sołtys Justyna Bartol-Baszczyńska od przywitania przybyłych gości, oprócz naszej delegacji w osobach: burmistrza Rogoźna Romana Szuberskiego, przedstawiciela Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego Marcelego Jakubowskiego, radnych powiatu obornickiego, księdza proboszcza miejscowej parafii, artystów tych małych i tych większych oraz wszystkich pozostałych. Obecni na sali oficerowie zostali przywitani w szczególny sposób i uhonorowani przez dzieci wykonanymi własnoręcznie prezentami. Radny powiatu obornickiego, z wykształcenia historyk Błażej Cisowski przedstawił historię i dzień dzisiejszy Parkowa, po czym sceną zawładnęli mali artyści z miejscowego przedszkola "Słoneczne Skrzaty", a ich występ rozpoczęło wspólne odśpiewanie, a jakże "Mazurka Dąbrowskiego". Po nagrodzonym gromkimi brawami występie głos ponownie zabrał Błażej Cisowski przedstawiając prezentację na temat Józefa Jakubowskiego (1897-1984), pilota, uczestnika obu wojen światowych, wojny polsko-bolszewickiej, a także jednego z bardziej znanych wywodzącego się z pobliskiego Marlewa uczestnika powstania wielkopolskiego i śląskiego, którego wnukiem jest obecny na sali Marceli Jakubowski. Występ chóru "Echo" z Rogoźna z repertuarem pieśni patriotycznych i kolęd poprzedziły przemówienia wygłoszone przez wnuka Józefa Jakubowskiego, burmistrza, księdza proboszcza, panią sołtys i historyka prelegenta, którzy mieli okazję także podziękować za otrzymane prezenty. Biesiadowanie trwało do późna, słodkości i gulasz były po prostu wyśmienite. Uroczystość zakończyły podziękowania wygłoszone przez panie prezes i wiceprezes Stowarzyszenia KGW "Parkowianka", po czym była okazja do zrobienia pamiątkowych zdjęć, na których nie mogło zabraknąć obecnych na sali członków rodziny ppor. Leona Cybulskiego ps. "Znicz".


Wstecz