KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2019 ROKU


12.05.2019

OBCHODY 84. ROCZNICY ŚMIERCI MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
ORAZ 75. ROCZNICY ROZPOCZĘCIA WALK O MONTE CASSINO


Tekst i zdjęcia: Admin

12 maja 1935 roku o godzinie 20:45 w Belwederze zmarł Naczelnik Państwa, Premier, Minister Spraw Wojskowych Marszałek Józef Piłsudski, obecnie także Patron naszego stowarzyszenia. Natomiast 12 maja 1970 roku zmarł w Londynie gen. Władysław Anders, którego żołnierze 12 maja 1944 roku rozpoczęli szturm, zdobywając 18 maja wzgórze Monte Cassino.

W ramach obchodów rocznicowych 84. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego ujętych za sprawą m.in. naszego stowarzyszenia w opracowanym w Gabinecie Wojewody Wielkopolskiego Kalendarium uroczystości państwowych oraz uroczystości kombatanckich związanych z wydarzenami historycznymi w 2019 roku dokładnie 12 maja o godzinie 11:30 przedstawiciele trzech stowarzyszeń: Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Poznaniu oraz Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", gniazdo Rataje spotkali się pod tablicą Józefa Piłsudskiego w Poznaniu, zapalając ku czci Marszałka symboliczne znicze. W tym samym dniu w Kościele Garnizonowym w Poznaniu odprawiono Mszę św. w intencji Marszałka Józefa Piłsudskiego i żołnierzy 2. Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa. Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w uroczystościach rocznicowych reprezentowali obecni w mundurach: członek honorowy Związku gen. bryg. Jan Podhorski, prezes płk Jacenty Góral, wiceprezes mjr Jacek Behrendt, ppłk Stefan Sobczyk i kpt. Edwin Smykowski.

Warto zauważyć, że po Imieninach Marszałka w wydarzeniach dotyczących bezpośrednio Józefa Piłsudskiego, zarówno w Poznaniu, jak i na terenie Wielkopolski po raz kolejny nie wzięli udziału przedstawiciele stowarzyszenia o podobnie brzmiącej nazwie (bez słowa Wielkopolski w nazwie) oraz powołanego przez ten Związek przed ponad dwu laty Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu. Dostępna jest natomiast na Portalu Zbiórek Publicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji informacja, że wspomniany wyżej Komitet pod przewodnictwem Stanisława Tomaszkiewicza, skądinąd absolwenta Wojskowej Akademii Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego, a w okresie stanu wojennego prominentnego funkcjonariusza gorzowskich struktur PZPR dysponował w połowie listopada ubiegłego roku kwotą niespełna stu kilkudziesięsiu złotych zebraną podczas prowadzonej od półtora roku zbiórki publicznej, gdzie sumaryczny koszt samej tylko organizacji tej zbiórki Komitet oszacował na kwotę aż 200 tysięcy złotych, przy zakładanym pierwotnie koszcie budowy pomnika rzędu 900 tysięcy złotych (obecnie Komitet mówi o wymaganej jego zdaniem kwocie 2 milionów złotych). Czyli niespełna aż co czwarta złotówka zebrana na pomnik miała w ocenie organizatora pokryć koszty prowadzonej zbiórki. Jak widać ten biznesplan, jak i zapewne sam organizator zbiórki, wśród którego członków są także tajni współpracownicy służb PRL i oficerowie polityczni, jak Stanisław Tomaszkiewicz, który odszedł z wojska w 1988 roku. Można wysnuć wniosek, że gospodarni Wielkopolanie, jak pokazują dotychczasowe i przytoczone wyżej znane publicznie wyniki prowadzonej przez ów Komitet zbiórki są doskonale zorientowani, czym zajmowali się w wojsku tzw. politrucy i jaki był ich stosunek do Józefa Piłsudskiego. Inicjatywa i zbiórka prowadzona pod szyldem Stanisława Tomaszkiewicza, pomimo wsparcia władz samorządowych Poznania i Wielkopolski, a także części lokalnych mediów, dotychczas jak widać nie przynosi oczekiwanych przez ww. Komitet efektów.


Wstecz