KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2019 ROKU


2.09.2019

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18

Tekst: Admin

Zdjęcia: Admin, Sławomir Brambor

Na zaproszenie dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu Aldony Feder w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 uczestniczył prezes Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk Jacenty Góral, który był fundatorem pucharu za zajęcie II miejsca w tegorocznej edycji zorganizowanych przez Polski Związek Krótkofalowców, Oddział Poznański (OT-08) Ogólnopolskich Zawodów Krótkofalarskich "Poznański Czerwiec 1956". Tę nagrodę zdobyli uczniowie szkoły, członkowie Szkolnego Klubu Krótkofalowców im. gen. broni Kazimierza Raszewskiego SP3PGR. Przed wręczeniem pucharu głos zabrał prezes Oddziału Poznańskiego PZK Jacek Behrendt SQ3OPM, na co dzień także wiceprezes naszego stowarzyszenia i opiekun młodych krótkofalowców, przybliżając zebranym ostatnie sukcesy klubu SP3PGR, w tym uzyskany w minionym roku szkolnym rekord w bezpośredniej łączności radiowej ze stacją w brazylijskim Rio de Janeiro, wynoszący w linii prostej 10 195 km, a ustanowiony podczas realizacji przez klub akcji "Niezłomny Wielkopolanin". Ponadto prezes naszego stowarzyszenia wręczył mjr. Jackowi Behrendtowi przyznany przez ministra obrony narodowej Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju. Na zakończenie swojej krótkiej wizyty w szkole płk Góral złożył na ręce pani dyrektor z okazji rozpoczęcia roku szkolnego życzenia wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów.


Wstecz