KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2019 ROKU


16.10.2019

SPOTKANIE WETERANÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO Z ŻOŁNIERZAMI
US ARMY 1ST INFANTRY DIVISION (FORWARD) I STUDENTAMI UAM


Tekst i zdjęcia: Admin

Video: Defense Visual Information Distribution Service

1 Dywizja Piechoty Armii Stanów Zjednoczonych (ang. U.S. 1st Infantry Division) posiadająca przydomek Big Red One, od prezentowanej obok noszonej na rękawie odznaki dywizji (Wielka Czerwona Jedynka) to najstarsza, sformowana w 1917 roku dywizja piechoty Stanów Zjednoczonych. Pomimo nazwy, która jest pozostałością historyczną, jest jedną z sześciu tzw. dywizji ciężkich, składających się z piechoty zmechanizowanej, artylerii, broni pancernej i dużej liczby helikopterów. Obecnie dywizja stacjonuje w Fort Riley w stanie Kansas, ale jej żołnierze są obecni także w koszarach 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, przy ul. Bukowskiej w Poznaniu, tworząc w ramach MCE (Mission Command Element) Armii Stanów Zjednoczonych w Europie Wysunięte Stanowisko Dowodzenia (ang. 1st Infantry Division Forward), mające za zadanie koordynować służbę docelowo 5,5 tys. amerykańskich żołnierzy w Polsce, odpowiadać za ich rotację, udział w szkoleniach i ćwiczeniach, a także za współpracę z Wojskiem Polskim. Dewizą żołnierzy Wielkiej Czerwonej Jedynki jest Duty First (obowiązek przede wszystkim).

16 października 2019 roku w Sali Dziekańskiej Wydziału Historii UAM miało miejsce spotkanie żołnierzy amerykańskich Wielkiej Czerwonej Jedynki, na czele z Szefem Sztabu Dywizji LTC Joshua La Motte oraz przedstawicielami amerykańskiej administracji cywilnej w osobach Michaela Andersona (Host Nation Director) i Scotta Brokaw (Host Nation Advisor) z weteranami Powstania Warszawskiego - gen. bryg. Janem Podhorskim, Członkiem Honorowym naszego stowarzyszenia oraz mjr. Januszem Gundermanem, mającym za zadanie przybliżyć przede wszystkim gościom zza oceanu tematykę związaną z powstaniem. W spotkaniu uczestniczyli także studenci Wydziału Historii UAM, w tym studenci specjalności Historia Wojskowości występujący w historycznych mundurach oraz władze naszego stowarzyszenia reprezentowane przez prezesa płk. Jacentego Górala i wiceprezesa mjr. Jacka Behrendta. Honory gospodarza pełnił Prodziekan prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski. Wprowadzenia do założonej tematyki spotkania dokonał prof. UAM dr hab. Bartosz Kruszyński swoim zwięzłym wystąpieniem zatytułowanym "The Weapons and Tactics of the Warsaw Insurgents 1944" wygłoszonym w języku angielskim, po czym głos zabrali weterani, również udzielając odpowiedzi na zadane z sali pytania. Przekazali oni na ręce Szefa Sztabu Dywizji swoje pisemne opracowania dotyczące ich udziału w powstaniu, natomiast ppłk La Motte wręczył obu weteranom imienne certyfikaty uznania w podziękowaniu za ich chęć spotkania się z żołnierzami Armii Stanów Zjednoczonych i przedstawienie swoich osobistych wspomnień. Blisko dwugodzinne spotkanie zwieńczyło wspólne pamiątkowe zdjęcie wszystkich jego uczestników.

W internecie na stronie Defense Visual Information Distribution Service (adres źródła patrz wyżej) dostępny jest prezentowany także tutaj ponad trzyminutowy zapis video z tego spotkania, zatytułowany "Dean of History at University of Poznan Meeting with veterans of the Warsaw Uprising", którego autorem jest SFC Sharon Mock z 241st Mobile Public Affairs Detachment.


Wstecz