KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2019 ROKU


19.03.2019

KOLEJNY KONKURS "MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI" ROZSTRZYGNIĘTY

Tekst: Admin

Zdjęcia: Admin, Sławomir Brambor

Finał VII edycji Wielkopolskiego Konkursu Historycznego "Marszałek Józef Piłsudski", tj. imprezy oświatowej mającej na celu promocję wśród młodego pokolenia sylwetki i dokonań pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego tradycyjnie już został zaplanowany na dzień 19 marca - w imieniny patrona naszego stowarzyszenia. Konkurs objęty patronatem honorowym Wojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych całej Wielkopolski. Pomysłodawcą i głównym organizatorem wszystkich edycji konkursu są z inicjatywy Oddziału w Poznaniu członkowie naszego stowarzyszenia, natomiast współorganizatorem tegorocznej edycji po raz kolejny było Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Poznaniu oraz Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu.

Wtorek 19 marca, w dniu imienin Józefa, kiedy to przed ponad stu laty w 1915 roku legioniści Józefa Piłsudskiego zapoczątkowali tradycję świętowania imienin Komendanta dla finalistów tegorocznej siódmej już edycji Wielkopolskiego Konkursu Historycznego "Marszałek Józef Piłsudski", w której wzięło udział aż 51 drużyn z 35 szkół, był dniem ostatecznych rozstrzygnięć. Do siedziby Szkoły Podstawowej Nr 18 w Poznaniu przybyło 12 najlepszych po etapie wojewódzkim dwuosobowych drużyn reprezentujących 8 szkół z całej Wielkopolski. Po przywitaniu, w imieniu szkoły gospodarza, przybyłych gości przez dyrektor Aldonę Feder oraz Przewodniczącego Komisji Konkursowej płk. Jacentego Górala uczniowie udali się do sali lekcyjnej, aby rozwiązać test z wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim, będący przepustką dla trzech drużyn w każdej z grup wiekowych do dalszej części ustnej finału. Po oddaniu przez wszystkich finalistów wypełnionych kart odpowiedzi Komisja Konkursowa przystąpiła do ich sprawdzenia, a uczniowie zostali zaproszeni na przygotowany przez szkołę gospodarza słodki poczęstunek. Po krótkiej przerwie, jeszcze przed rozpoczęciem części ustnej finału uczniowie szkoły gospodarza wystąpili z przygotowanym pod kierunkiem Anny Niewiadomskiej krótkim recitalem pieśni legionowych i niepodległościowych. Prezentując "Pierszą Brygadę" cała sala wstała z miejsc, a wielu z obecnych przyłączyło się do wspólnego śpiewania, tej będącej od 2007 roku Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Skład Komisji Konkursowej obok przedstawicieli Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego: płk. Jacentego Górala, mjr. Jerzego Grabusa i autora wszystkich pytań mjr. Jacka Behrendta uzupełnili dyrektor szkoły gospodarza Aldona Feder i reprezentujący środowiska kresowe Marek Szpytko. Do części ustnej finału pośród szkół podstawowych i klas trzecich gimnazjów zakwalifikowały się drużyny nr 1, 15 i 16, reprezentujące odpowiednio Szkołę Podstawową im. gen. J. H. Dabrowskiego w Słupii Wielkiej i Szkołę Podstawową Nr 14 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim, a w grupie szkół ponadgimnazjalnych drużyny nr 1, 8 i 10 reprezentujące Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu, Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Kole i VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu. Po występie uczniów nagrodzonych gromkimi brawami do części ustnej przystąpili uczniowie młodszej grupy wiekowej, w której po rundzie pytań dodatkowych zwycięzcami okazała się drużyna nr 1 ze Słupii Wielkiej Jędrzej Miczke i Michał Wyrembek (op. Agnieszka Fojutowska), a w grupie szkół ponadgimnazjalnych najlepiej poradziła sobie drużyna nr 10, reprezentująca poznańskie VII LO w składzie: Marcel Szydłowski i Krzysztof Wróblewski (op. Małgorzata Domina-Respondowicz). Ceremonię wręczenia laureatom konkursu nagród ufundowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz wszystkim pozostałym jego finalistom nagród przekazanych przez Naczelnika Wydziału Upowszechniania Wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej Tomasza Kowalskiego sprawnie wspólnie poprowadzili dyrektor Aldona Feder i prezes płk Jacenty Góral. Szczegółowe wyniki oraz więcej zdjęć ilustrujących przebieg finału konkursu dostępne są w zakładce Konkursy, pod datą 19 marca 2019 roku.


Wstecz