KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2019 ROKU


15.08.2019

99. ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ, ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

Tekst i zdjęcia: Admin

Święto Wojska Polskiego zostało ustanowione ustawą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku na pamiątkę zwycięstwa Polski w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, stoczonej podczas wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Bitwa Warszawska została uznana za przełomową bitwę w historii świata. Zadecydowała nie tylko o zachowaniu niepodległości przez Polskę, ale też zatrzymała marsz rewolucji bolszewickiej na zachód Europy.

Centralne obchody Święta Wojska Polskiego w Garnizonie Poznań rozpoczęły się o godzinie 10:30 w czwartek 15 sierpnia 2019 r. złożeniem meldunku p.o. Dowódcy Garnizonu Poznań płk. Pawłowi Łozowskiemu przez dowódcę uroczystości kpt. Grzegorza Kurowskiego prowadzonej na Placu Wolności w formie uroczystego apelu. Gospodarz uroczystości przywitał delegacje jednostek wojskowych i instytucji Wojska Polskiego oraz pozostałych służb mundurowych garnizonu poznańskiego, kombatantów, żołnierzy rezerwy i wszystkie przybyłe na plac osoby. List ministra Mariusza Błaszczaka z okazji Święta Wojska Polskiego odczytał Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu Krzysztof Dembiński. Czworo mieszkańców Wielkopolski otrzymało patenty oficerskie przyznane postanowieniem Prezydenta RP, a jeden oficer w stanie spoczynku odebrał decyzję ministra obrony narodowej mianującą go na wyższy stopień wojskowy. Okolicznościowe przemówienie w imieniu wojewody wielkopolskiego wygłosił Dyrektor Gabinetu Wojewody Michał Dembiński. Oficer 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego mjr Krzysztof Terzyk odczytał Apel Pamięci zakończony Salwą Honorową. Oczekując na przegrupowanie w ugrupowanie marszowe do defilady pododdziałów Garnizonu Poznań swój kunszt musztry paradnej zaprezentowali wojskowi muzycy pod batutą kapelmistrza mjr. dr. Pawła Joksa, który na jeden utwór użyczył swojej batuty młodemu mieszkańcowi Poznania. Drugą część obchodów stanowiła odprawiona w Kościele Garnizonowym przez ks. płk. Mariusza Stolarczyka Msza Św. w intencji żołnierzy i pracowników cywilnych wojska oraz ich rodzin. W uroczystościach Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego reprezentowała pięcioosobowa delegacja oficerów, na czele z wiceprezesem mjr. Jackiem Behrendtem. Podczas okolicznościowego spotkania na probostwie, w którym także uczestniczył szef delegacji Związku wraz z naszym członkiem honorowym gen. bryg. Janem Podhorskim, Proboszcz Garnizonu Poznań, z urodzenia Górnoślązak, dał się poznać jako wyśmienity komentator, ze względu na miejsce przeprowadzenia, a transmitowanej w telewizji na żywo z Katowic defilady Wojska Polskiego "Wierni Polsce"...


Wstecz