KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2019 ROKU


21.09.2019

ODSŁONIĘCIE TABLICY POŚWIĘCONEJ PPOR. CYBULSKIEMU PS. "ZNICZ"

Tekst i zdjęcia: Admin

Ppor. Leon Cybulski, syn Ziemi Rogozińskiej, ur. 24 marca 1915 roku w Parkowie, w 1935 roku wstąpił na ochotnika do Wojska Polskiego i został wcielony do 61 pułku piechoty stacjonującego w Bydgoszczy. Po półrocznej szkole podoficerskiej, w 1936 jest już starszym kapralem. Od 1937 roku pełni służbę jako funkcjonariusz Policji Państwowej, od listopada 1939 roku jest funkcjonariuszem tzw. policji granatowej (Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa). W tym samym czasie został zaprzysiężony na członka Związku Walki Zbrojnej, a na przełomie 1941 i 1942 zostaje żołnierzem Narodowej Organizacji Wojskowej, natomiast z chwilą powstania w 1942 roku Narodowych Sił Zbrojnych staje się żołnierzem tej formacji przyjmując pseudonim "Znicz". Od początku swojej działalności w Narodowych Siłach Zbrojnych "Znicz" był podkomendnym kpt. Henryka Figuro-Podhorskiego ps. "Step", z którego oddziałem walczył na terenie Lubelszczyzny. W 1943 roku tworzy 100-osobowy oddział Akcji Specjalnej NSZ, stając się podkomendnym cichociemnego rtm. Leonarda Zub-Zdanowicza ps. "Ząb" (od stycznia 1944 majora, a od stycznia 1945 podpułkownika NSZ). Oddział "Znicza" ochraniał ludność polską, walcząc z niemieckim okupantem, zbrojnymi grupami komunistycznymi i bandami rabunkowymi. Po wojnie ujawnił się w ramach amnestii w 1945 i podjął pracę administratora w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Syrkowicach (obecnie woj. zachodniopomorskie). 10 grudnia 1951 roku zostaje aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kraśniku, a w śledztwie poddany brutalnym torturom i wyrokiem sądu z 7 maja 1954 roku zostaje skazany na karę śmierci, zamienioną później na wieloletnie więzienie. Karę odbywał we Wronkach, Rawiczu i Strzelcach Opolskich. Na warunkowe zwolnienie wyszedł po 20 latach, 16 września 1971 roku. Zamieszkał w Warszawie, gdzie pracował przy odbudowie Zamku Królewskiego. Zmarł w 1984 roku i został pochowany na Cmentarzu Bródnowskim, gdzie spoczywa również Roman Dmowski. W 2014 Rada Miejska Rogoźna, na wniosek Związku Żołnierzy NSZ przyznała Leonowi Cybulskiemu tytuł Zasłużonego dla Ziemi Rogozińskiej, natomiast w marcu br. wyrokiem sądu Leon Cybulski został zrehabilitowany, a jego działalność w okresie II wojny światowej została uznana za działalność służącą odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

77. rocznica powstania Narodowych Sił Zbrojnych była okazją do zorganizowania w Rogoźnie, w sobotę 21 września 2019 roku uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej ppor. Leonowi Cybulskiemu ps. "Znicz". Obchody rocznicowe rozpoczęła Msza św. odprawiona w miejscowym kościele pw. Świętego Ducha, po której uczestnicy uroczystości przeszli w rejon Skweru Narodowych Sił Zbrojnych, gdzie na głazie umieszczono pamiątkową tablicę z napisem o treści: Pamięci żołnierzy polskiego podziemia narodowego, w szczególności ppor. Leona Cybulskiego ps. "Znicz", oficera i dowódcy oddziału Akcji Specjalnej Narodowych Sił Zbrojnych, syna Ziemi Rogozińskiej. Uroczystość przy głazie prowadził Prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ Karol Wołek, a przybyłych gości przywitał Burmistrz Rogoźna Roman Szuberski. W imieniu władz Okręgu Wielkopolskiego Związku Żołnierzy NSZ głos zabrał Prezes Bartosz Tomczak, po którym w imieniu Rodziny Bohatera uroczystości głos zabrała Gabriela Kasprzak. Po okolicznościowych przemówieniach prowadzący uroczystość w asyście żołnierza NSZ kpt. Mieczysława Cybulskiego ps. "Ostry" odznaczył Burmistrza Rogoźna i Przewodniczącą Rady Powiatu Obornickiego Renatę Tomaszewską Medalami 75-lecia NSZ. Poświęcenia tablicy pamiątkowej dokonał kapelan Okręgu Mazowieckiego ZŻNSZ o. Mieczysław Sołowiej SJ, na co dzień duszpasterz Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, w asyście proboszcza rogozińskiej parafii ks. Eugeniusza Śliwy. Następnie przybyłe delegacje, w tym naszego stowarzyszenia na czele z prezesem płk. Jacentym Góralem i wiceprezesem mjr. Jackiem Behrendtem oraz liczna Rodzina Leona Cybulskiego, w tym przybyła z Kanady córka Maryla złożyły kwiaty i zapaliły znicze, a młodzież z miejscowej szkoły podstawowej zaprezentowała krótki program artystyczny. Na zakończenie uroczystości Ojciec Kapelan odczytał tekst Modlitwy Narodowych Sił Zbrojnych, po czym była okazja do zrobienia pamiątkowych zdjęć. Nasz prezes odpiął z munduru miniaturę Marszałka Józefa Piłsudskiego i wpiął ją w klapę marynarki krewnego Bohatera, przybyłego z Kanady Jerrego Jackowskiego, na co dzień Generalnego Inspektora Przeoratu im. Świętego Jakuba OSMTH, tj. związku międzynarodowych stowarzyszeń i instytucji dobroczynnych, będącego spadkobiercą Zakonu Templariuszy, który w 2018 roku obchodził 900-lecie powstania. Na tę okoliczność powstał okolicznościowy medal, który z rąk Generalnego Inspektora posiadającego rangę Rycerza Komandora otrzymali nasi oficerowie. W uroczystościach uczestniczył także gen. bryg. Jan Podhorski, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i członek honorowy naszego stowarzyszenia. Po części oficjalnej władze miasta oraz rodzina Bohatera zaprosiła przybyłych gości na słodki poczęstunek oraz obiad. Okazało się, że ppor. Leon Cybulski był pradziadkiem obecnego na uroczystości wraz z rodzicami, skądinąd znanego osobiście mjr. Jackowi Behrendtowi ucznia klasy szóstej jednej z poznańskich szkół podstawowych i fakt ten był przyczynkiem do wspólnej pamiątkowej fotografii...


Wstecz