KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2019 ROKU


7.08.2019

ODWIEDZINY NOWO PRZYJĘTEGO OFICERA, CZŁONKA ZWIĄZKU

Tekst i zdjęcia: Admin

W środę 7 sierpnia 2019 roku władze Związku w osobach prezesa płk. Jacentego Górala i wiceprezesa mjr. Jacka Behrendta złożyły wizytę w domu ppor. lek. Lechosława Namysła, który z chwilą śmierci swojej mamy, będącej członkiem honorowym naszego stowarzyszenia śp. Kapitan Haliny Namysł, podjął decyzję i wypełnił Deklarację członkowską, a decyzją Zarządu Oddziału w Poznaniu został przyjęty w poczet członków zwyczajnych stowarzyszenia. Tym samym posiada on na obecną chwilę najmłodszy staż członkowski w naszym stowarzyszeniu, które prowadzi działalność na wielu płaszczyznach zgodną z dewizą: Bóg Honor Ojczyzna, umieszczoną m.in. na sztandarach jednostek wojskowych i w treści § 2 ust. 3 naszego Statutu, z którą to dewizą utożsamia się Kolega Porucznik w swoim życiu, a także w prowadzonej społecznie jako przewodniczący Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" działalności. Spotkanie, w którym uczestniczył także Jacek Namysł, syn Kolegi Porucznika, było okazją do przekazania kilkunastominutowej prezentacji autorstwa wiceprezesa mjr. Jacka Behredta, będącej wspomnieniem o odprowadzonej 18 lipca br. na Wieczną Wartę śp. Kapitan Halinie Namysł wraz z ilustracją fotograficzną przebiegu uroczystości pogrzebowych, w których uczestniczyła także delegacja oficerów, członków naszego stowarzyszenia.


Wstecz