KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2019 ROKU


23.04.2019

KOLEJNA UMOWA O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Tekst: Admin

Tuż po świętach, we wtorek 23 kwietnia 2019 roku wiceprezes mjr Jacek Behrendt oraz kpt. Edwin Smykowski w imieniu naszego stowarzyszenia podpisali w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) w zakresie Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Warto nadmienić, że w ciągu niespełna pół roku jest to już kolejna tego typu umowa, w której Zleceniodawcą jest Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, a Zleceniobiorcą Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, potwierdzająca słuszność i rzetelność prowadzonej przez nasze stowarzyszenie w tym obszarze działalności, działalności jak widać docenianej przez kierownictwo resortu obrony narodowej. Pomysłodawcą i koordynatorem obu projektów jest mjr Jacek Behrendt, a uczestnikami wszystkich przedsięwzięć zleconych stowarzyszeniu w ramach podpisanych umów o wsparcie realizacji zadań publicznych są głównie dzieci i młodzież.

Wstecz