KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2019 ROKU


23.05.2019

MINISTER WYPOWIEDZIAŁ ZOR RP POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Tekst i skan: Admin

aby powiększyć skan dokumentów, kliknij na jego miniaturę W odpowiedzi na pismo prezesa płk. Jacentego Górala zaadresowane 4 marca 2019 roku do Prezesa Rady Ministrów, urzędnicy resortu obrony narodowej dokonali szczegółowej analizy działalności stowarzyszenia oficerów rezerwy o podobnie brzmiącej do naszej nazwie, w wyniku której minister Mariusz Błaszczak wypowiedział 15 maja 2019 roku, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia obowiązujące od czerwca 2008 roku pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Związkiem Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego porozumienie o współpracy. O podjętej decyzji, oprócz stowarzyszenia, którego ona dotyczy został również powiadomiony występujący w tej sprawie w imieniu siedmiu stowarzyszeń sam wnioskodawca (patrz skan pisma obok, powiększenie uzyskasz klikając na rysunek). Tym samym, oprócz przegranych wszystkich spraw sądowych wszczynanych z inicjatywy pana Stanisława Tomaszkiewicza, jak podaje rejestr Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego - prezesa tego stowarzyszenia, rozpadu Związku na trzy odrębne stowarzyszenia, członków stowarzyszenia, w tym wiceprezesa ukaranych przez sąd za bezprawne używanie odznak wojskowych i stopni oficerskich oraz publiczne noszenie munduru wojskowego według aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP wzoru, wprowadzania w błąd uczestników i sponsorów organizowanych przez stowarzyszenie konkursów co do ilości ich uczestników, a przy tym bardzo niskiego poziomu merytorycznego tych konkursów, dotychczasowego fiaska podjętej inicjatywy zbiórki pieniędzy na budowę pomnika Józefa Piłsudskiego w Poznaniu (wynik ponad dwuletniej działalności Społecznego Komitetu pod przewodnictwem pana Stanisława Tomaszkiewicza to pozostająca w jego dyspozycji kwota tylko 247 złotych), a także nagminnego łamania statutu stowarzyszenia, teraz doszło jeszcze wypowiedzenie przedmiotowego porozumienia o współpracy. Zatem stowarzyszenie o podobnie brzmiącej do naszej nazwie, za sprawą osoby i działalności pana Stanisława Tomaszkiewicza oraz grupy innych oficerów politycznych, w naszej ocenie niewiele mającej wspólnego z dewizą: Bóg - Honor - Ojczyzna słusznie doczekało się decyzji o rozwiązaniu porozumienia o współpracy z szefem resortu obrony narodowej. Warto również wspomnieć, że o ww. aspektach działalności tego stowarzyszenia nie informuje zarówno strona internetowa, jak i fanpage stowarzyszenia założony na jednym z portali społecznościowym, ze szkodą zapewne dla obecnych, jak i potencjalnie nowych członków, wśród których coraz mnie jest oficerów, a nawet osób mających za sobą w jakiejkolwiek formie odbytą służbę wojskową.

Wstecz