KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2019 ROKU


26.04.2019

SPOTKANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, ODDZIAŁ W POZNANIU

Tekst i zdjęcia: Admin

Comiesięczne spotkanie członków poznańskiego Oddziału naszego stowarzyszenia miało miejsce, ze względu na Święta Wielkanocne, tym razem w czwarty piątek miesiąca, 26 kwietnia. Witając wszystkich przybyłych prezes Oddziału mjr Jacek Behrendt krótko scharakteryzował przedsięwzięcia zrealizowane w ciągu minionego miesiąca przez nasze stowarzyszenie. Spotkanie było również okazją do przedstawienia multimedialnej prezentacji stanowiącej podsumowanie zrealizowanego w roku ubiegłym przez Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego projektu zleconego nam przez Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka w formie zadania publicznego. Realizacja tego projektu została wysoko oceniona przez zleceniodawcę i od 29 kwietnia do końca czerwca bieżącego roku będziemy realizować kolejne zadanie publiczne zlecone naszemu stowarzyszeniu i współfinansowane przez resort obrony narodowej. Przypomniano także, że podczas majowego spotkania zostanie przedstawiona przez kpt. Jacka Wacławskiego dalsza część prezentacji o wojennych i powojennych losach zmarłego w 1955 roku jego ojca.


Wstecz