KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2019 ROKU


22.11.2019

SPOTKANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, ODDZIAŁ W POZNANIU

Tekst i zdjęcia: Admin

Otwierając 22 dnia miesiąca listopadowe spotkanie członków poznańskiego Oddziału naszego stowarzyszenia, witając wszystkich przybyłych prezes Oddziału mjr Jacek Behrendt krótko scharakteryzował przedsięwzięcia zrealizowane w ciągu ostatniego miesiąca. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Prezydent RP Andrzej Duda na wniosek Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka awansował 9 oficerów na pierwsze i kolejne stopnie generalskie. W tym miejscu głos zabrał prezes stowarzyszenia płk Jacenty Góral, gdyż wśród awansowanych znaleźli się także obecnie najwyżsi rangą oficerowie Wojska Polskiego będący przed laty jego, jako wieloletniego st. wykładowcy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych wychowankami. W tym temacie i wiceprezes mjr Jacek Behrendt mógł powołać się na koleżeńską znajomość z jednym z nowo mianowanych generałów, z którym to w latach 1986-1990 będąc podchorążymi 1 kpchor. Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej wspólnie zdobywali wiedzę i uczyli się od swego dowódcy por. Wiktora Baczyńskiego, obecnie pułkownika wojskowego abecadła. W aspekcie czekających nasze stowarzyszenie wyzwań mjr Jacek Behrendt poinformował, że rozpoczął już przygotowania do organizacji skierowanego do uczniów wielkopolskich szkół konkursu historycznego promującego postać Marszałka Józefa Piłsudskiego, którego przyszłoroczna ósma już edycja doskonale wpisuje się w obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Na zakończenie spotkania prezes płk Jacenty Góral na czas swojego pobytu w sanatorium przekazał ster kierowania stowarzyszeniem swojemu zastępcy mjr. Jackowi Behrendtowi, a wszyscy obecni życzyli mu dobrej pogody i samych miłych chwil spędzonych nad Bałtykiem.


Wstecz