KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2019 ROKU


15.02.2019

SPOTKANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, ODDZIAŁ W POZNANIU

Tekst i zdjęcia: Admin

15 lutego 2019 roku, zgodnie z ustaleniami pierwszego w 2019 roku spotkania członków poznańskiego oddziału stowarzyszenia, miało miejsce kolejne w tym roku comiesięczne Zebranie Oddziału w Poznaniu. Witając przybyłych członków prezes Oddziału mjr Jacek Behrendt przedstawił w oparciu o materiał prezentowany na witrynie internetowej stowarzyszenia http://zorrpwlkp.pl krótki opis przedsięwzięć, w których jako stowarzyszenie uczestniczyliśmy w ostatnim okresie czasu. Po tym wystąpieniu obecny na spotkaniu Marek Szpytko przedstawił informację o swoim letnim pobycie na Kresach. Prezes stowarzyszenia płk Jacenty Góral omówił plan działania Związku na najbliższy miesiąc. Sekretarz-skarbnik stowarzyszenia kpt. Jacek Wacławski w swoim wystąpieniu przypomniał spóźnialskim o dokonywaniu wpłat tytułem składek członkowskich za rok 2019. Dane dotyczące rachunku bankowego dostępne są na naszej stronie www, w zakładce Kontakt.


Wstecz