KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2019 ROKU


15.03.2019

SPOTKANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, ODDZIAŁ W POZNANIU

Tekst i zdjęcia: Admin

Tradycyjnie już w trzeci piątek miesiąca, 15 marca 2019 roku miało miejsce comiesięczne spotkanie członków Oddziału w Poznaniu. Witając przybyłych członków prezes Oddziału mjr Jacek Behrendt przedstawił krótki opis przedsięwzięć za ostatni miesiąc, w których dane nam było jako stowarzyszenie uczestniczyć. Prezes stowarzyszenia płk Jacenty Góral omówił plan działania Związku na najbliższy miesiąc, poświęcając najwięcej czasu planowanym na najbliższy wtorek 19 marca przedsięwzięciom związanym z imieninami Marszałka, właczając w to finał VII edycji Wielkopolskiego Konkursu Historycznego "Marszałek Józef Piłsudski", którego jesteśmy pomysłodawcą i głównym organizatorem. Do Poznania na finał konkursu objętego patronatem honorowym Wojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przyjadą wraz z opiekunami najlepsi uczniowie, znawcy biografii Marszałka, wyłonieni w dwóch poprzednich etapach konkursu, na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Gospodarzem tego przedsięwzięcia będzie po raz kolejny Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu. Planujemy wziąć udział w zaplanowanych na piątek 12 kwietnia miejskich obchodach Narodowego Dnia Pamięci Zbrodni Katyńskiej połączonym z 79. rocznicą drugiej masowej zsyłki Polaków na Sybir. Podczas spotkania kpt. Jacek Wacławski przedstawił część pierwszą ilustrowaną własnego autorstwa prezentacją ciekawą historię swojego ojca, kpt. broni pancernej Józefa Tadeusza Wacławskiego, obejmującą okres przed wybuchem II wojny światowej oraz Kampanię Wrześniową. Ciąg dalszy opowieści o wojennych i powojennych losach zmarłego w 1955 roku oficera zostanie zaprezentowany przez jego syna na kolejnym, kwietniowym spotkaniu w dniu 26 kwietnia. Już teraz serdecznie zapraszamy w tym dniu do siedziby poznańskiego Oddziału naszego stowarzyszenia na godzinę 15:30.


Wstecz