KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2019 ROKU


25.10.2019

SPOTKANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, ODDZIAŁ W POZNANIU

Tekst i zdjęcia: Admin

Otwierając 25 dnia miesiąca październikowe spotkanie członków poznańskiego Oddziału naszego stowarzyszenia połączone z obchodami Święta Związku, witając wszystkich przybyłych prezes Oddziału mjr Jacek Behrendt krótko scharakteryzował przedsięwzięcia zrealizowane w ciągu ostatniego roku, podkreślając fakt realizacji dwóch zadań publicznych powierzonych naszemu stowarzyszeniu przez ministra obrony narodowej, których był koordynatorem. Całkowita wartość tych projektów to kwota ponad 21 tysięcy złotych, z której to kwoty blisko 13 tysięcy stanowiła dotacja otrzymana z ministerstwa. Prezes stowarzyszenia płk dypl. Jacenty Góral przywołał obecnych na spotkaniu październikowych Jubilatów, Kolegów: por. Józefa Wysoczańskiego, ppłk. Stefana Sobczyka i kpt. Edwina Smykowskiego, którzy ukończyli odpowiednio 87, 91 i 88 rok życia, składając w imieniu własnym oraz władz stowarzyszenia na ręce Dostojnych Jubilatów najserdeczniejsze życzenia. Minutą ciszy uczczono pamięć Członka Honorowego stowarzyszenia śp. kpt. Haliny Namysł, która w lipcu br. odeszła na Wieczną Wartę. Omówił także nadchodzące wydarzenia i rocznice, w których jako stowarzyszenie zamierzamy uczestniczyć. Przypomniał także, że w przyszłym roku czeka nas, członków stowarzyszenia Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Natomiast w swoim wystąpieniu sekretarz-skarbnik Związku kpt. Jacek Wacławski przekazał informację na temat kondycji finansowej stowarzyszenia oraz poczynionych od ostatniego zebrania wydatkach. W tym uroczystym spotkaniu po raz pierwszy uczestniczył także nasz kolejny, nowy w ciągu ostatniego roku członek Związku ppłk Bogdan Drzewiecki, na co dzień mąż Pani Ewy Kuleczki, który w krótkich słowach scharakteryzował przebieg swojej zawodowej służby wojskowej. Natomiast małżonka Kolegi Bogdana przekazała na ręce prezesa kwiaty w podzięce za wiele wspólnie zrealizowanych projektów, nie tylko na terenie Chludowa.


Wstecz