KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2019 ROKU


18.01.2019

SPOTKANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, ODDZIAŁ W POZNANIU

Tekst i zdjęcia: Admin

18 stycznia odbyło się pierwsze w 2019 roku spotkanie członków poznańskiego oddziału stowarzyszenia. Poprzedziło je zebranie Zarządu stowarzyszenia, na którym podsumowano miniony rok działalności Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, określono planowane przychody i wydatki stowarzyszenia na rok 2019 czyli nasz budżet oraz główne punkty planowanej na bieżący rok działalności. Sekretarz-skarbnik stowarzyszenia kpt. Jacek Wacławski w swoim wystąpieniu nawiązał do konieczności dokonanywania wpłat tytułem składek członkowskich za rok 2019. Dane dotyczące rachunku bankowego dostępne są na naszej stronie www, w zakładce Kontakt.


Wstecz