KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2020 ROKU


11.07.2020

77. ROCZNICA "KRWAWEJ NIEDZIELI" NA WOŁYNIU

Tekst: Admin

Zdjęcia: Admin, Andrzej Karczmarczyk

Zbrodnia Wołyńska była antypolską czystką etniczną przeprowadzoną w latach 1943-1945 przez nacjonalistów ukraińskich, kwalifikowaną przez pion śledczy IPN jako ludobójstwo. Objęła nie tylko Wołyń, ale również województwa lwowskie, tarnopolskie, stanisławowskie - czyli Galicję Wschodnią, a nawet część województw graniczących z Wołyniem: Lubelszczyzny (od zachodu) oraz Polesia (od północy). Sprawcy Zbrodni Wołyńskiej - Organizacja Nacjonalistów Ukraińskich frakcja Stepana Bandery (OUN-B) oraz jej zbrojne ramię Ukraińska Armia Powstańcza (UPA) we własnych dokumentach planową eksterminację ludności polskiej określali mianem "akcji antypolskiej". Mianem Krwawej Niedzieli na Wołyniu historycy określają dokonany przez oddziały UPA 11 lipca 1943 roku skoordynowany atak na polskie miejscowości, głównie w powiatach horochowskim i włodzimierskim. Po otoczeniu wsi, by uniemożliwić mieszkańcom ucieczkę, dochodziło do rzezi i zniszczeń. Ludność polska ginęła od kul, siekier, wideł, kos, pił, noży, młotków i innych narzędzi zbrodni. Szacuje się, że tylko w tym dniu zginęło 10-12 tys. Polaków. W całym tylko lipcu 1943 roku celem napadów stało się co najmniej 530 polskich wsi i osad. Wymordowano wówczas siedemnaście tysięcy Polaków, będąc kulminacją tej czystki etnicznej na Wołyniu. W 1944 r. antypolski terror OUN-UPA z Wołynia przeniósł się do Galicji Wschodniej (województw lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego), a także na Lubelszczyznę. Według ostrożnych szacunków historyków Zbrodnia Wołyńska pochłonęła około 100 tysięcy Polaków (40–60 tys. na Wołyniu, 30-40 tys. w Galicji Wschodniej, co najmniej 4 tys. na ziemiach dzisiejszej Polski, z czego do 2 tys. na Chełmszczyźnie). Następnych co najmniej 485 tys. Polaków (125 tys. z Wołynia, 300 tys. z Galicji Wschodniej, 60 tys. z Chełmszczyzny) oprawcy zmusili pod groźbą śmierci do ucieczki na teren Polski centralnej. Począwszy od 2017 roku mocą uchwały Sejmu RP 11 lipca jest polskim świętem określanym jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.

Oficerowie, członkowie naszego stowarzyszenia z wiceprezesem mjr. Jackiem Behrendtem na czele, w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa w Poznaniu uczestniczyli 11 lipca 2020 roku w odprawionej za sprawą Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu przez proboszcza ks. Andrzeja Marciniaka w dolnym kościele pw. św. Jana Kantego w Poznaniu uroczystej Mszy św. w intencji ofiar ludobójstwa na Wołyniu, Lubelszczyźnie i Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczpospolitej w latach 1939-1947. Jeszcze przez Mszą św. do zgromadzonych w kościele kresowian, przedstawicieli organizacji kresowych, patriotycznych i kombatanckich przemówiła prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu Katarzyna Kwinecka, po której wystąpieniu przybyłych gości ciepło powitał Marek Szpytko. Po Mszy św. delegacje i osoby prywatne złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod tablicą poświęconą męczeństwu Polaków, mieszkających w latach 1939-1947 na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich.Wstecz