KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2020 ROKU


31.08.2020

OBCHODY DNIA SOLIDARNOŚCI I WOLNOŚCI W POZNANIU

Tekst i zdjęcia: Admin

Dzień Solidarności i Wolności to polskie święto państwowe ustanowione przez Sejm RP w dniu 27 lipca 2005 roku, obchodzone każdego roku począwszy od 2005 w dniu 31 sierpnia, w rocznicę podpisania w 1980 roku Porozumień Sierpniowych. Ustanowione w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków do wolności i niepodległości w 1980 roku, który zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej.

W poniedziałek, 31 sierpnia 2020 roku delegacja trzech oficerów, członków Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w składzie: prezes płk Jacenty Góral, wiceprezes mjr Jacek Behrendt oraz ppor. Lechosław Namysł, będący także członkiem Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" oraz członkiem Rady Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia, w odpowiedzi na zaproszenie Przewodniczącego Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" Jarosława Lange, wzięła udział w obchodach Dnia Solidarności i Wolności, zapoczątkowanych Mszą św. w kościele oo. Dominikanów, po której uczestnicy poznańskich uroczystości 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych zebrali się na Placu Mickiewicza, gdzie okolicznościowe przemówienie wygłosił Jarosław Lange, po czym liczne delegacje, w tym naszego stowarzyszenia złożyły pod Pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.

Wstecz