KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2020 ROKU


24.11.2020

Z BIGOSU NOWOGRÓDZKO-WILEŃSKIEGO JENO MSZA ŚW. SIĘ OSTAŁA


Tekst, zdjęcia i audio: Admin                             

Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Poznaniu to stowarzyszenie promujące kulturę i historię Kresów, organizator poznańskiego Kaziuka oraz akcji charytatywnych na rzecz naszych Rodaków zamieszkujących Kresy, przede wszystkim Wileńszczyznę i tereny obecnej Białorusi. W nawiązaniu do kolejnych rocznic trzydniowych Nabożeństw Dziękczynnych po Wiktorii Grunwaldzkiej, a rozpoczętych przed 610. laty w wigilię św. Katarzyny w ówczesnym poznańskim klasztorze Bożego Ciała z udziałem króla Polski Władysława Jagiełły, ze względu na pandemię koronawirusa poznańscy Wilniucy nie mogli w tym roku po raz pierwszy od dwudziestu jeden laty zorganizować Bigosu Nowogródzko-Wileńskiego po Wielkopolsku tradycyjnie już rozpoczynającego w okresie przedświątecznym akcję charytatywną. Jednak pomimo ograniczeń, we wtorek 24 listopada 2020 w kościele Bożego Ciała została odprawiona rocznicowa Msza św. koncelebrowana z udziałem aż sześciu duchownych, której przewodniczył bp Damian Bryl, a ilość księży tłumaczą tegoroczne rocznice Bitwy Warszawskiej, urodzin św. Jana Pawła II czy powstania NSZZ "Solidarność", w intencji których również modlili się wierni. Po Mszy św. zgromadzeni w kościele mogli wysłuchać licznych osobistych świadectw, będących odpowiedzią na pytanie: czym dla mnie był i jest nadal pontyfikat naszego Ojca Świętego Jana Pawła II, które zapoczątkował Tadeusz Jeziorowski, a wśród zabierających głos był także prezes naszego stowarzyszenia płk Jacenty Góral. Powyżej można odsłuchać fragment jego wypowiedzi, odnoszący się głównie do jego pieszej pielgrzymki zakończonej przed ponad sześcioma laty, w przede dniu kanonizacji Jana Pawła II na Placu św. Piotra w Watykanie. Po wszystkich wypowiedziach w krótkiej rozmowie z oficerami, w której uczestniczył także wiceprezes mjr Jacek Behrendt proboszcz ks. prał. Henryk Nowak wspomniał okres swojej służby wojskowej, którą jako kleryk rozpoczął w 1972 roku w jednostce wojskowej w Orzyszu.


Wstecz