KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2020 ROKU


11.03.2020

ZNAMY FINALISTÓW KONKURSU "MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI"

Tekst: Admin

Ósma edycja Wielkopolskiego Konkursu Historycznego "Marszałek Józef Piłsudski" promującego wśród młodego pokolenia sylwetkę i dokonania patrona naszego stowarzyszenia jakim jest Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski, to od pierwszej edycji ciesząca się wśród uczniów szkół podstawowych i średnich całej Wielkopolski dużym zainteresowanie impreza oświatowa o zasięgu wojewódzkim, także w tym roku objęta patronatem honorowym Wojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Pomysłodawcą i głównym organizatorem wszystkich edycji Konkursu są z inicjatywy Oddziału w Poznaniu członkowie naszego stowarzyszenia, natomiast współorganizatorem tegorocznej edycji po raz kolejny jest Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Poznaniu oraz Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu.

Okazało się, że w długoletniej historii Konkursu, tegoroczna edycja wpisująca się w obchody Roku Bitwy Warszawskiej jest rekordową pod względem ilości Uczestników. Pierwszy, zakończony 2 marca br. etap szkolny Konkursu był przedsięwzięciem organizowanym przez zainteresowanych nauczycieli wielkopolskich szkół celem wyłonienia dwuosobowych drużyn reprezentujących ich szkołę w kolejnym, etapie wojewódzkim Konkursu. Do Organizatorów wpłynęły zgłoszenia od 83 drużyn reprezentujących 52 szkoły z całego województwa wielkopolskiego. W poniedziałek 9 marca br. miał miejsce, z udziałem 82 uprzednio zgłoszonych drużyn etap wojewódzki Konkursu, polegający na rozwiązaniu w oparciu o udostępnione w internecie przez Organizatorów testy z wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim i jego epoce autorstwa mjr. Jacka Behrendta. Na podstawie wyników udostępnionych i wypełnionych przez Uczestników Konkursu testów wyłoniono zgodnie z Regulaminem po dziesięć najlepszych drużyn na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Testy dla obu grup wiekowych okazały się bardzo trudne, gdyż średni wynik uzyskany przez 50 drużyn ze szkół podstawowych to tylko 40,2 % poprawnych odpowiedzi, a średni czas pracy tych uczniów z testem wynosił 10 minut 25 sekund. Uczniowie, członkowie 32 drużyn ze szkół ponadpodstawowych uzyskali odpowiednio wyniki 45,9 % i 10 minut 46 sekund. Z przyczyn niezależnych od Organizatorów, z powodu zagrożenia koronawirusem i zawieszeniem zajęć w poznańskich szkołach do 24 marca br. planowany na 19 marca, dokładnie w dniu imienin Józefa, finał Konkursu został odwołany. Nowy termin rozgrywki finałowej Organizatorzy przekażą Opiekunom drużyn finalistów reprezentujących 17 wielkopolskich szkół tak szybko, jak to będzie tylko możliwe. Szczegółowe wyniki wszystkich drużyn biorących udział w etapie wojewódzkim Konkursu są dostępne w zakładce Konkursy, pod datą 19 marca 2020 roku. Tam też będą publikowane wszelkie informacje dotyczące terminu i zasad pozostałej do przeprowadzenia rozgrywki finałowej tegorocznej edycji Konkursu.

Wstecz